Одлука о попуњавању упражњених места

На основу чл. 56. Статута Академије васпитачко-медицинских струковних студија Крушевац, в.д.председник Академије доноси следећу

О Д Л У К У

Дозвољава се попуњавање упражњених места на студијском програму Струковна медицинска сестра за упис у прву годину школске 2019/2020 године.

Одлуку објавити на сајту школе и празно место попунити првим следећим кандидатом који је положио пријемни испит и има завршену средњу медицинску школу или гимназију, и који се пријави до 30.09.2019. године до 15.00

 

 

 

 

Подели ово на