Одлука Савета школе

.
Р е п у б л и к а   С р б и ј а
Висока  медицинска школа  струковних студија
Ћуприја, Лоле  Рибара ½
Број: 50775
Датум:08.10.2013.године

Савет Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, на седници одржаној дана 08.10.2013  године, на предлог колегијума,  сагледавајући  целокупну  материјалну  ситуацију наших  студената  и  препоруке  министра  просвете, донео је следећу

О Д Л У К У

Студенти  друге  и треће године, који рангирањем  нису  ушли  у  буџет  а остварили су  60 ЕСПБ бодова, плаћају  део школарине у износу  од 40.000,00 динара.
Студенти са 55-59 ЕСПБ бодова плаћају део школарине у износу  од 50.000,00 динара.
Студенти са 48-54 ЕСПБ бода плаћају  део школарине у износу  од 60.000,00 динара.
Сви наведени  износи  уплаћују  се  у десет месечних  рата.

Председник  Савета
Др  Јасмина  Голубовић с.р.

Author: РЦ

Share This Post On