Остварени ЕСПБ и просечна оцена школске 2021/22

КОНТРОЛНА ЛИСТА ШКОЛСКЕ 2021/2022 ГОДИНЕ

Поштовани студенти,
у циљу смањивања могућности грешке приликом рангирања студената за упис наредне године студија за школску 2022/23. годину, молимо Вас да на сајту Одсека Ћуприја и огласним таблама школе погледате листе са истакнутим ЕСПБ бодовима за сваког студента у школској 2021/22. години оствареним закључно са октобарским (редовним) испитним роком (евидентирани су ЕСПБ бодови остварени за стручну праксу која је уписана до 01.09.2021).

Уколико уочите неку неправилност на истакнутим листама или неусаглашеност оцене у индексу и на Вашем налогу у Студентском сервису, напишите молбу за исправку студентској служби најкасније до 27.09.2022. године.

Остварени бодови за упис друге године:

Остварени бодови за упис треће године:

Author: РЦ

Share This Post On