Овера треће године и поновни упис треће године студија за школску 2015/16

Студенти треће године студија који нису дипломирали закључно са 30.09.2015, односно закључно са испитним роком октобар 2 уписују трећу годину студија од 19.10.2015. до 31.10.2015. од 09.00 до 15.00 часова и то:
Студенти који су школске 2014/15 године први пут уписали трећу годину и били у статусу студента који се финансира из буџета, а нису положили све испите, уписују поново трећу годину студија у школској 2015/16 години у статусу студента који се финансира из буџета (до 30.09.2016.).

Приликом уписа студент подноси:

  • један ШВ-20 образац
  • индекс

Студенти који су школске 2014/15 године први пут уписали трећу годину и били у статусу студента који се сам финансира, а нису положили све испите, уписују поново трећу годину студија у статусу самофинансирајућег студента.

Приликом уписа студент подноси:

  • један ШВ-20 образа,
  • индекс,
  • доказ о уплати у износу од 5.000,00 динара на текући рачун школе. У позиву на број уписати број индекса.

Студенти који су одслушали трећу годину у претходним школским годинама  приликом уписа подносе:

  • један ШВ-20 образац,
  • индекс,
  • доказ о уплати у износу од 5.000,00 динара на текући рачун школе. У позиву на број уписати број индекса.

Напомена: Уколико студент не поднесе потребну документацију у горе наведеним роковима плаћа накнаду за оверу семестра у износу од 2.000 динара на текући рачун школе  (у позиву на број уписати број индекса).

Author: РЦ

Share This Post On