Подела испита по групама – јануарски испитни рок

 27.01.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Фармацеутска здравствена заштита 2

Милица Станојевић

Струковни фармацеут 10.00 Уч. бр.2 Бк
Здравствена нега у интерној медицини 2

Александар Алексић

Струковна медицинска сеста

1. група oд бр.278 до 3778

2. група од бр. 3789 до 3977

3. група од бр.3982 до 4211

 

10.00-11.00

11.15-12.15

12.30-13.30

Амфитеатар

  

28.01.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Интерна медицина

Немања Ненезић

Струковни физиотерапеут 09.00 Амфитеатар
Здравствена нега у интерној медицини

Немања Ненезић

Струковна медицинска сестра бабица 10.15 Уч. бр.1 Бк

 

29.01.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Здравствена нега

Сања Трговчевић

Струковна мадицинска сестра бабица 10.00-11.00 Уч. бр. 1 Бк
Информатика

Драган Антић

Струковни медицински радиолог 13.00-14.00 Уч. бр.1 Бк
Информатика

Драган Антић

Струковни фармацеут 14.15-15.15 Уч. бр. 1 Бк
Хирургија са трауматологијом

Момчило Тодоровић

Струковни медицински радиолог

1. група од бр.2378 до 4375

2. група од бр.4377 до 4578

 

 

13.00-13.45

13.00-13.45

 

 

Амфитеатар

Уч. бр.3 Бк

Хирургија са ортопедијом

Момчило Тодоровић

Струковни физиотерапеут

1. група од бр.705 до 4333

2. група од бр.4337 до 4615

 

14.00-14.45

14.00-14.45

 

Амфитеатар Уч. бр.2 Бк

Гинекологија и акушерство

Љиљана Антић

Струковна мадицинска сестра

1. група од бр.2975 до 4423

2. група од бр.4429 до 4612

 

11.30-12.30

12.45-13.45

 

Уч. бр.2 Бк

Уч. бр.2 Бк

Увод у здравствену негу и савремено сестринство

Сунчица Ивановић

Струковна медицинска сестра 08.30-09.30 Амфитеатар

  

30.01.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Анатомија

Христос Алексопулос

Струковни физиотерапеут

1. група од бр.4302 до 4876

2. група од бр.4877 до 4973

 

08.00-09.00

09.15-10.15

Амфитеатар
Анатомија

Христос Алексопулос

Струковна медицинска сестра бабица 09.15-10.15 Амфитеатар
Промоција здравља

Миле Деспотовић

Љиљана Антић

Струковни мастер медицинска сестра 10.00 Уч. бр.2 Бк

  

01.02.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Хемија намирница са дијетотерапијом

Биљана Илић

Струковни фармацеут 10.00-11.00 Уч. бр.2 Бк
Медицинска етика

Татјана Стојковић

Струковни физиотерапеут

1. група од бр.4197 до 4788

2. група од бр.4816 до 4973

 

10.00-10.45

11.00-11.45

 

Амфитеатар

 

Дерматологија

Татјана Стојковић

Струковна медицинска сестра бабица 10.00 Амфитеатар

 

Системи здравствене заштите

Татјана Стојковић

Струковни местер медицинска сестра 12.00 Уч. бр.3
Медицинска рехабилитација 1

Наташа Савић

Струковни физиотерапеут

1. група од бр.845 до 3628

2. група од бр.3632 до 3740

3. група од бр.3764 до 3906

4.група од бр.3915 до 4118

 

09.30-10.15

10.30-11.15

11.30-12.15

12.30-13.30

Уч. бр.1 Бк
Информатика у здравству

Драган Антић

Струковни физиотерапеут

1. група од бр.1296 до 4441

2. група од бр.4455 до 4615

 

13.00-14.00

14.15-15.15

 

Амфитеатар

Уч. бр.2 Бк

Медицинска етика

Жилијета Кривокапић

Струковни медицински радиолог

1. група од бр.688 до 3861

2. група од бр.3862 до 4126

 

 

12.00-12.45

12.00-12.45

 

 

Амфитеатар

Уч. бр.2 Бк

Здравствена нега у гинекологији 1

Љиљана Антић

Струковна медицинска сетсра бабица  

13.00-14.00

 

Уч. бр.2 Бк

Гинекологија

Љиљана Антић

Струковна медицинска сестра бабица  

13.00-14.00

 

Уч. бр.2 Бк

Медицинска психологија

Жилијета Кривокапић

Бојан Вељковић

Струковни медицински радиолог

1. група од бр.688 до 4283

2. група од бр.4289 до 4578

 

 

11.00-12.00

11.00-12.00

 

 

Уч. бр.3 Бк

Уч. бр. 6

 

02.02.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Педагогија

Биљана Стојановић

Струковна медицинска сестра 13.45-14.45 Уч. бр.2 Бк
Педагогија

Биљана Стојановић

Струковни физиотерапеут

1. група од бр.1745 до 3771

2. група од бр.3772 до 4118

 

10.00-11.00

11.15-12.15

 

Амфитеатар

Уч. бр.2 Бк

Социјална медицина

Татјана Килибарда

Струковни фармацеут 08.00 Амфитеатар
Социјална медицина

Татјана Килибарда

Струковни медицински радиолог 09.00 Амфитеатар
Физиологија

Владимир Живковић

Струковни физиотерапеут

1. група од бр.4647 до 4881

2. група од бр.4882 до 4973

 

12.30-13.30

13.45-14.45

 

Амфитеатар

Уч. бр.1 Бк

Физиологија

Владимир Живковић

Струковна медицинска сестра бабица 15.00-16.00 Уч. бр.1 Бк
Здравствена нега у примарној здр.заштити

Јадранка Урошевић

Струковна медицинска сестра

1. група од бр.2663 до 3778

2. група од бр.3786 до 3964

3. група од бр.3966 до 4122

 

11.15-12.15

13.45-14.45

15.00-16.00

 

Амфитеатар

 

Основи ултразвучне дијагностике

Јелена Милојковић

Струковни медицински радиолог

1. група од бр.688 до 3751

2. група од бр.3761 до 4126

 

 

15.00-16.00

16.15-17.15

 

 

Уч. бр.2 Бк

Методија наставе у сестринству

Биљана Стојановић

Јадранка Урошевић

Струковни мастер медицинска сестра 12.30-13.30 Уч. бр.3 Бк

  

03.02.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Фармакологија

Драган Миловановић

Струковни физиотерапеут 14.00 Уч. бр.1 Бк
Психологија

Жилијета Кривокапић

Бојан Вељковић

Струковна медицинска сестра 11.00 Амфитеатар

 

04.02.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Анатомија са физиологијом

Христос Алексопулос

Струковна медицинска сестра 09.00-10.00 Амфитеатар
Анатомија

Христос Алексопулос

Струковни медицински радиолог 10.15-11.15 Амфитеатар
Анатомија

Христос Алексопулос

Струковни фармацеут 11.30-12.30 Амфитеатар
Неурологија

Иван Милојевић

Струковна медицинска сестра

А група

1. група од бр.4155 до 4245

2. група од бр. 4246 до 4376

 

 

10.00-11.00

11.15-12.15

 

Уч. бр.2 Бк

 

Савремене радиолошке методе

Зоран Милошевић

Струковни медицински радиолог

1. група од бр. 688 до 3750

2. група од бр.3751 до 4126

 

 

13.00-14.00

14.15-15.15

Амфитеатар

 

05.02.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Хирургија

Момир Јовановић

Струковна медицинска сестра

1. група од бр.2801 до 4255

2. група од бр.4257 до 4482

3. група од бр.4483 до 4612

 

14.30-15.30

15.45-16.45

17.00-18.00

Амфитеатар
Хирургија

Момир Јовановић

Струковна медицинска сестра бабица 17.00-18.00 Амфитеатар
Здравствена нега у хирургији 1

Марко Јовановић

Струковна медицинска сестра

1. група од бр.708 до 3718

2. група од бр.3723 до 3852

3. група од бр.3856 до 4016

4. група од бр.4017 до 4122

 

10.00-10.45

11.00-11.45

12.00-12.45

13.00-13.45

 

 

Амфитеатар

Специјална кинезитерапија

Марија Микић Младеновић

Струковни физиоетарпеут

1. група од бр. 2990 до 3740

2. група од бр. 3758 до 4118

 

12.00-13.00

13.15-14.15

 

Уч. бр.2 Бк

 

Микробиологија

Јасмина Јовановић Мирковић

 

Струковни фармацеут

 

10.00-11.00

 

Уч. бр.1 Бк

 

Биохемија

Јасмина Јовановић Мирковић

 

Струковни фармацеут

 

11.15-12.15

 

Уч. бр.1 Бк

 

 

08.02.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Педијатрија

Јасмина Кнежевић

Струковна медицинска сестра 13.00-14.00 Амфитеатар
Педијатрија са неонатологијом

Јасмина Кнежевић

Струковна медицинска сестра бабица 14.15-15.15 Уч. бр.1 Бк

 

Неурологија

Јасмина Салевић Обрадовић

Струковна медицинска сестра

Б група

14.30-15.30  

Амфитеатар

 

09.02.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Психијатрија

Горан Голубовић

Струковна медицинска сестра

1. група од бр. 1635 до 4433

2. група од бр. 4442-4612

 

11.00-11.45

11.00-11.45

 

Амфитеатар

Уч. Бр.2 Бк

Ментална хигијена

Горан Голубовић

Струковна медицинска сестра

1. група од бр. 2975 до 3840

2. група од бр. 3850 до 4106

 

12.00-12.45

12.00-12.45

 

Амфитеатар

Уч. Бр.2 Бк

Ментална хигијена

Горан Голубовић

Струковни медицински радиолог  

12.00-12.45

Амфитеатар

 

10.02.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Здравствено васпитање

Сунчица Ивановић

Струковна медицинска сестра 09.00-10.00 Амфитеатар
Фармацеутска ботаника

Јагода Николић

Струковни фармацеут 12.00-13.00 Уч. бр.1 Бк

 

Педијатрија

Зорица Калуђеровић

Струковна медицинска сестра

Б група

1. група од бр. 4379 до 4487

2. група од бр.4496 до 4612

 

 

12.00-13.00

13.15-14.15

 

Уч. бр.2 Бк

 

Здравствена нега новорођенчета

Зорица Калуђеровић

Струковна медицинска сестра бабица  

14.30-15.30

 

Уч. бр.2 Бк

 

Организација здравствене неге са менаџментом

Миле Деспотовић

Струковна медицинска сестра

1. група од бр.2663 до 3714

2. група од бр.3727 до 3956

3. група од бр.3959 до 4122

 

10.30-11.30

11.45-12.45

13.00-14.00

 

Амфитеатар

Организација здравствене неге са менаџментом

Миле Деспотовић

Струковна медицинска сестра бабица  

10.30-11.30

 

Амфитеатар

 

Здравствено васпитање

Миле Деспотовић

Струковни физиотерапеут 15.45-16.45 Уч. бр.2 Бк

 

Здравствени менаџмент

Миле Деспотовић

Струковни физиотерапеут 14.15-15.15 Амфитеатар
Дечја рехабилитација

Марина Миленковић

Струковни физиотерапеут 09.00-10.00 Уч. бр.1 Бк

 

Геријатријска рехабилитација

Зорица Стојановић

Струковни физиотерапеут 09.00-10.00 Уч. бр.2 Бк

 

Рендгенографија и апарати за рендгенографију

Драгана Шопаловић

Струковни медицински радиолог 15.30-16.30 Амфитеатар

 

 

11.02.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Инфективне болести са епидемиологијом

Предраг Чановић

Струковна медицинска сестра

1. група од бр.3777 до 4227

2. група од бр.4230 до 4424

3. група од бр.4429 до 4612

 

15.00-16.00

16.15-17.15

17.30-18.30

Амфитеатар
Здравствена нега у инфектологији

Предраг Чановић

Струковна медицинска сестра бабица 15.00-16.00 Амфитеатар
Индустријаска фармација

Јагода Николић

Струковни фармацеут 12.00-13.00  

Амфитеатар

Увод у фармацију

Марија Јовановић

Струковни фармацеут 12.00-13.00  

Амфитеатар

Фармакогнозија

Јагода Николић

Струковни фармацеут 12.00-13.00  

Амфитеатар

 

12.02.2021. 

ПРЕДМЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА
Здравствено и социјално законодавство

Дејан Матић

Струковна медицинска сестра 12.00-12.45 Уч. бр.2 Бк

 

Здравствено законодавство и администрација

Дејан Матић

Струковни медицински радиолог 13.00-13.45 Уч. бр.2 Бк

 

Етика и законодавство

Дејан Матић

Струковни мастер медицинска сестра 14.00-14.45  

Уч. бр.2 Бк

Фармакологија

Петар Милић

Струковна медицинска сестра  

08.00-09.00

 

Амфитеатар

Фармакологија

Петар Милић

Струковни медицински радиолог

1. група од бр.688 до 3672

2. група од бр.3675 до 4126

 

 

09.15-10.15

10.30-11.30

 

Амфитеатар

Фармакологија са фармакокинетиком

Петар Милић

Струковни фармацеут  

11.45-12.45

 

Амфитеатар

Ургентна стања

Тијана Јончић

Струковна медицинска сестра

1. група од бр.3777 до 4395

2. група од бр.4396 до 4607

 

13.00-14.00

13.00-14.00

 

Амфитеатар

Уч. бр.1 Бк

Ургентна стања

Тијана Јончић

Струковни физиотерапеут 14.15-15.15 Амфитеатар

 

Исхрана у трудноћи и лактацији

Биљана Илић

Струковна медицинска сестра бабица 10.00-11.00 Уч. бр.1 Бк
Неорганска хемија

Драгослав Илић

Струковни фармацеут 12.00-13.00 Уч. бр.2 Бк
Фармацеутска пракса

Марија Јовановић

Струковни фармацеут 11.30-12.30 Уч. бр.1 Бк
Здравствено васпитање

Миле Деспотовић

Струковна медицинска сестра бабица 15.30-16.30 Уч. бр.2 Бк

 

Author: РЦ

Share This Post On