Подела испита по групама – Октобар 2 испитни рок

Биохемија – Струковни медицински радиолог

Јасмина Јовановић Мирковић
1. 2021/5034-III
2. 2021/5071-III
3. 2021/5077-III
4. 2021/5275-III
5. 2021/5142-III
6. 2021/5151-III
7. 2021/5176-III
8. 2021/5177-III
9. 2021/5207-III
10. 2021/5242-III
11. 2021/5243-III

Марија Јовановић
1. 2021/5260-III
2. 2021/5263-III
3. 2021/5270-III
4. 2021/5093-III
5. 2021/5277-III
6. 2021/5304-III
7. 2021/5305-III
8. 2021/5310-III
9. 2021/5360-III
10. 2021/5366-III
11. 2021/5404-III

Хирургија са ортопедијом – Струковна медицинска сестра

Момчило Тодоровић
1. 2016/2429-I
2. 2020/5002-I
3. 2020/5003-I
4. 2020/5018-I
5. 2020/4987-I

Момир Јовановић
1. 2020/4982-I
2. 2020/4979-I
3. 2020/5004-I
4. 2020/4991-I
5. 2020/5024-I

Марко Јовановић
1. 2020/5020-I
2. 2020/5000-I
3. 2020/4999-I
4. 2020/5007-I
5. 2020/5027-I
6. 2020/4985-I

Здравствена нега у хирургији 2 – Струковна медицинска сестра

Марко Јовановић
1. 2018/3594-I
2. 2019/4219-I
3. 2019/4353-I
4. 2019/4275-I
5. 2019/4395-I
6. 2019/4396-I
7. 2019/4482-I
8. 2019/4376-I

Момчило Тодоровић
1. 2019/4247-I
2. 2019/4191-I
3. 2019/4328-I
4. 2019/4612-I
5. 2019/4318-I
6. 2019/4471-I
7. 2019/4189-I
8. 2019/4457-I
9. 2019/4414-I

Момир Јовановић
1. 2019/4409-I
2. 2019/4423-I
3. 2019/4221-I
4. 2019/4582-I
5. 2019/4255-I
6. 2019/4484-I
7. 2019/4483-I
8. 2019/4607-I
9. 2019/4583-I

Здравствена нега у интерној медицини – Струковна медицинска сестра

Немања Ненезић
1. 2016/2429-I
2. 2020/4979-I
3. 2020/5012-I
4. 2020/5022-I
5. 2020/4994-I

Александар Алексић
1. 2020/4999-I
2. 2020/5010-I
3. 2020/4987-I
4. 2020/5007-I
5. 2020/5002-I

Author: РЦ

Share This Post On