Подела испита по испитивачима

Подела испита по испитивачима за предмет Здравствена нега у хирургији 2 у јануарско-фебруарском испитном року

Момир Јовановић:
3796
4024
4483
4339
4417

Момчило Тодоровић
3722
4163
4423
4268

Марко Јовановић
4255
4374
4482
4582

Author: РЦ

Share This Post On