Подела предмета по групама

РАСПОРЕД ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА: * ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА) ОДРЖАЋЕ СЕ ПО РАСПОРЕДУ:
I група                        08.02.2016. У 11.30   ОД БРОЈА     87        ДО БРОЈА   1632
II група           09.02.2016. У 09.00  ОД БРОЈА   1633       ДО БРОЈА 1922

РАСПОРЕД ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА: * ЗДРАВСТВЕНА НЕГА 1 (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА) ОДРЖАЋЕ СЕ ПО РАСПОРЕДУ:
I група                        25.01.2016. У 10.00   ОД БРОЈА       829       ДО БРОЈА     1524
II група             26.01.2016. У 09.00   ОД БРОЈА   1525       ДО БРОЈА   1844

РАСПОРЕД ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА: * ИНТЕРНА МЕДИЦИНА (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА) ОДРЖАЋЕ СЕ ПО РАСПОРЕДУ:
I група                        30.01.2016. У 10.00   ОД БРОЈА       28       ДО БРОЈА     667 и бројеви 42110, 42474, 46373, 46586, 47506
II група             06.02.2016. У 10.00   ОД БРОЈА   673       ДО БРОЈА   998

РАСПОРЕД ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА: * ПСИХИЈАТРИЈА (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА) ОДРЖАЋЕ СЕ ПО РАСПОРЕДУ:
I група                        27.01.2016. У 09.00   ОД БРОЈА       376       ДО БРОЈА     775
II група             28.01.2016. У 09.00   ОД БРОЈА   780       ДО БРОЈА   1054

РАСПОРЕД ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА: * ХИРУРГИЈА (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА) ОДРЖАЋЕ СЕ ПО РАСПОРЕДУ:
I група                        26.01.2016. У 10.00   ОД БРОЈА       780       ДО БРОЈА   1025
II група             28.01.2016. У 10.00   ОД БРОЈА       95       ДО БРОЈА     775

РАСПОРЕД ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА: * АНАТОМИЈА (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА) ОДРЖАЋЕ СЕ ПО РАСПОРЕДУ:
I група                        20.01.2016. У 09.00   ОД БРОЈА       569       ДО БРОЈА   1405 и број 46520
II група             20.01.2016. У 10.00   ОД БРОЈА     1407       ДО БРОЈА   1615
III група         20.01.2016. У 11.00 ОД БРОЈА     1616       ДО БРОЈА     1922

РАСПОРЕД ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА: * УРГЕНТНА СТАЊА (СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА) ОДРЖАЋЕ СЕ ПО РАСПОРЕДУ:
I група                        21.01.2016. У 10.30   ОД БРОЈА       17       ДО БРОЈА   767 и број 46520
II група           26.01.2016. У 10.30   ОД БРОЈА     768       ДО БРОЈА   1054

РАСПОРЕД ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА: *ХИРУРГИЈА СА ТРАУМАТОЛОГИЈОМ (СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ) ОДРЖАЋЕ СЕ ПО РАСПОРЕДУ:
I група                        05.02.2016. У 10.00   ОД БРОЈА       541       ДО БРОЈА     842
II група             06.02.2016. У 10.00   ОД БРОЈА     846       ДО БРОЈА   1290

РАСПОРЕД ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА: *ЗДРАВСТВЕНО ЗАКОНОДАВСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА (СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ) ОДРЖАЋЕ СЕ ПО РАСПОРЕДУ:
I група                        21.01.2016. У 14.00   ОД БРОЈА       541       ДО БРОЈА     800
II група             22.01.2016. У 10.00   ОД БРОЈА     802       ДО БРОЈА   1290

РАСПОРЕД ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА: * ФАРМАЦЕУТСКА БОТАНИКА (СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР) ОДРЖАЋЕ СЕ ПО РАСПОРЕДУ:
I група                        08.02.2016. У 10.00   ОД БРОЈА       1275       ДО БРОЈА     1476
II група           09.02.2016. У 10.00   ОД БРОЈА       1479       ДО БРОЈА   1678
III група         10.02.2016. У 10.00 ОД БРОЈА     1690       ДО БРОЈА     1929

Author: РЦ

Share This Post On