ПОДЕЛА СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

ПРЕДМЕТ:НАСТАВНИК(ПОДЕЛА ПО ГРУПАМА ПРЕМА БРОЈУ ИНДЕКСА): САТНИЦА ПОЛАГАЊА :МЕСТО ОДРЖАВАЊА ИСПИТА

  

24.06.2021. ЧЕТВРТАК

Хирургија :Момир Јовановић:13.00-13.45:Амфитеатар

Здравствена нега у хирургији 2:

I група- Момчило Тодоровић од бр.2120 до3731 и бр.753:10.30-11.15 Амфитеатар

II група -Момир Јовановић од бр.3735 до 3943 14.30-15.15 Амфитеатар

III група -Марко Јовановић од бр.3949 до 4112, 16.00-16.45:Амфитеатар

Дечја рехабилитација:Марина Миленковић:14.30-15.15:Уч.бр.1

Геријатријска рехабилитација:Зорица Стојановић:14.30-15.15:Уч.бр.3

Нуклеарна медицина:Милован Матовић:14.00-14.45:Уч.бр.2 Бк

Клиничка нуклеарна медицина:Милован Матовић:15.00-15.45:Уч.бр.2 Бк

Аналитичка хемија:Драгослав Илић:10.00-10.45:Уч.бр.2 Бк

 

 

25.06.2021. ПЕТАК

Фармакогнозија :Јагода Николић:14.00:Амфитеатар

Фармацеутска пракса:Марија Јовановић:14.00:Амфитеатар

 

 

28.06.2021. ПОНЕДЕЉАК

Принципи исхране и дијететике:Биљана Илић:10.00-10.45:Амфитеатар

Исхрана у трудноћи и лактацији:Биљана Илић:10.00-10.45:Амфитеатар

Хемија намирница са дијетотерапијом:Биљана Илић:10.00-10.45:Амфитеатар

Медицинска рехабилитација 2: Биљана Балов

I група од бр.3214 до 3717 : 09.00-09.45 : Уч.бр.3

II група од бр.3736 до 3891 : 10.00-10.45 : Уч.бр.3

III група од бр.3899 до 4118 : 11.00-11.45 : Уч.бр.3

Фармакологија:Драган Миловановић:14.00-14.45:Уч.бр.1 Бк

Основи радиологије:Зоран Милошевић:13.00-13.45:Амфитеатар

Радиолошка дијагностика:Зоран Милошевић:14.00-14.45:Амфитеатар

Савремене радиолошке методе:Зоран Милошевић:14.00-14.45:Амфитеатар

Специјална кинезитерапија:Марија Микић Младеновић:14.00-14.45:Уч.бр.1

 

29.06.2021. УТОРАК

Здравствено васпитање:Јадранка Урошевић:10.30-11.15:Уч.бр.3

Соматопедија:Јадранка Урошевић:12.30-13.15:Амфитеатар

Токсиколошка хемија са екологијом:Драгослав Илић:10.00-10.45:Уч.бр.1 Бк

Здравствена нега у психијатрији:Горан Голубовић:11.00-11.45:Амфитеатар

Етика:Горан Голубовић:12.00-12.45:Уч.бр.2 Бк

Специјална физикална терапија:Зорица Стојановић:14.30-15.15:Амфитеатар

 

30.06.2021. СРЕДА

Психомоторни развој детета:Слађана Арсић:10.00-10.45:Уч.бр.3

Здравствено законодавсто:Дејан Матић:12.00-12.45:Уч.бр.2Бк

Ургентна стања:Тијана Јончић:12.00-12.45:Амфитеатар

Здравствена нега у педијатрији : Јасмина Кнежевић, Зорица Калуђеровић

I група од бр.2801 до 4354 : 15.00-15.45 : Амфитеатар

II група од бр.4373 до 4612 : 16.15-17.00 : Амфитеатар

Етика и законодавство (мастер): Дејан Матић, Горан Голубовић:12.00:Уч.бр.2Бк

Author: Jelena Nikolic

Share This Post On