Поновни упис треће године студија за школску 2019/20 годину

Студенти треће године који су школске 2018/19 први пут уписали трећу годину и били у статусу студента који се финансира из буџета, а нису положили све испите, уписују поново трећу годину студија у школској 2018/19 години у статусу студента који се финансира из буџета до 30.09.2020. године.

Приликом уписа студент подноси 1 ШВ 20 образац и индекс

Студенти који нису положили све испите, у обавези су да поново слушају и полажу предмете које нису положили у претходној школској години.

Студенти треће године који су школске 2018/19 први пут уписали трећу годину и били у статусу студента који се сам финансира, а нису положили све испите, уписују  поново трећу годину студија у школској 2019/20 години у статусу самофинансирајућег студента.

Студенти који нису положили све испите, у обавези су да поново слушају и полажу предмете које нису положили у претходној школској години.

Приликом уписа студент подноси 1 ШВ 20 образац, индекс и доказ о уплати за пренос бодова

Формула за израчунавање преноса бодова : n*1333 

1.333 динара – Износ преноса једног ЕСПБ
n – број бодова који се преноси из предходе године

Подели ово на