Поновни упис треће године

I          Студенти треће године који су школске 2022/23 године први пут уписали трећу годину и били у статусу студента који се финансира из буџета, а нису положили све испите, уписују поново трећу годину студија у школској 2023/24 години у статусу студента који се финансира из буџета до 30.09.2024. године.

II         Студенти треће године који су школске 2022/23 први пут уписали трећу годину и били у статусу студента који се сам финансира, а нису положили све испите, уписују  поново трећу годину студија у школској 2023/24 години у статусу самофинансирајућег студента.

III       Сви студенти који нису положили све испите, у обавези су да поново слушају и полажу предмете које нису положили у претходној школској години.

Приликом уписа студент је у обавези да:

  • попуни електронски ШВ20 образац у е-студент-у
  • достави  1 ШВ20 образац у папирној форми (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом) и индекс
  • достави доказ о уплати трошкова уписа у износу од 2.000,00 динара (у позиву на број, уписати број индекса)
  • доказ о уплати прве рате преноса бодова – за самофинансирајуће студенте (у позиву на број обавезно уписати јединствени позив на број од 13 цифара)

Формула за израчунавање преноса бодова : n*1333

1.333 динара – Износ преноса једног ЕСПБ
n – број бодова који се преноси из предходне године

IV       Студенти који су у текућој школској години положили све испите предвиђене наставним планом и програмом, али нису одбранили завршни рад, у обавези су да регулишу статус студента за школску 2023/2024 годину

Приликом уписа студент је у обавези да:

  • попуни електронски ШВ20 образац у е-студент-у
  • достави  1 ШВ20 образац упапирној форми (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом) и индекс
  • достави доказ о уплати трошкова продужетка треће године када су положени сви испити у износу од 4.000,00 динара (у позиву на број, уписати јединствени позив на број од 13 цифара)

Уплате извршити на рачун Академије број: 840-2106666-68

Упис студената вршиће се по следећем распореду:

Датум Студијски програм
03.10.2023. Струковна медицинска сестра
04.10.2023. Струковни медицински радиолог
Струковна медицинска сестра бабица
05.10.2023. Струковни физиотерапеут
Струковни фармацеут
 06.10.2023. Струковни мастер медицинска сестра

 

Author: РЦ

Share This Post On