Потребна документација за упис 2015/16

Потребна оригинална документа за упис:

  • Диплома о завршеној средњој школи,
  • Сведочанства сва четири разреда средње школе,
  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Лекарско уверење,
  • Индекс (купује се у школи),
  • Образац ШВ-20 (два комада, добијају се уз индекс),
  • Фотографије формата 3,5х4,5цм (два комада),
  • Уплата прве рате школарине за самофинансирајуће студенте (20.000 дин.),
  • Уплата осигурања за прву годину студија (400 дин.),
  • Уговор у студирању (потписује се у школи).

Напомена: На налозима за уплату у позиву на број уписати деловодни број са пријаве односно број индекса.

Author: РЦ

Share This Post On