Прелиминарна ранг листа студената за умањење школарине

На основу одлуке Савета Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји дел.бр. 63994 од 28.10.2014.године и Одлуке Директора Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји дел.бр. 65032 од 06.11.2014.године, Директор доноси:

Прелиминарна ранг листа студената за умањење школарине у износу од 20.000 динара за школску 2014/2015 годину

Сваки кандидат има право приговора на ранг-листу Савету Школе у року од седам дана од дана њеног објављивањa на огласној табли, односно на интернет адреси Школе. Приговори се у наведеном року предају Секретару Школе.

 

Author: РЦ

Share This Post On