Прелиминарна ранг листа за упис друге и треће школске 2022-23 године

Прелиминарна ранг листа за упис друге године:

Прелиминарна ранг листа за упис треће године:

Термини објављивања листа и рокови приговора након завршеног рангирања:

  • Приговори на ранг листу : 01.10.2022. до 12.00 часова
  • Објављивање коначне ранг листе: 03.10.2022. до 12 часова
  • Упис студената: 04.10, 05.10. и 06.10.2022. године од 9 до 15 часова

 

Упис студената вршиће се по следећем распореду:

Датум Студијски програм Година која се уписује
04.10.2022. Струковна медицинска сестра Друга и трећа
Обнове и продужеци
05.10.2022. Струковни медицински радиолог
Струковна медицинска сестра бабица
Друга и трећа
Обнове и продужеци
06.10.2022. Струковни физиотерапеут
Струковни фармацеут
Друга и трећа
Обнове и продужеци
07.10.2022. Струковни мастер медицинска сестра Друга
Обнове и продужеци

Студенти су у обавези да за упис доставе:

  • Индекс,
  • Доказ о уплати прве рате школарине (у позиву на број обавезно уписати јединствени позив на број од 13 цифара),
  • Доказ о уплати трошкова уписа друге/треће године студија у износу од 2.000,00 динара (у позиву на број, уписати број индекса)
  • Два ШВ-20 обрасца (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом)
  • Потврда о радном односу (за студенте из  радног односа)

Напомена: Неоходно је да студенти ПРЕ доласка на упис попуне електронски образац ШВ20 на свом налогу у студентском сервису

Право уписа следеће школске године у статусу самофинансирајућег студента имају студенти који су у претходној школској години остварили најмање 37 ЕСПБ бодова, и одрадили стручну/летња праксу, осим студената који студирају уз рад, a који имају право уписа следеће школске године у статусу самофинансирајућег студента ако су у претходној школској години остварили најмање 30 ЕСПБ бодова, и одрадили стручну/летњу праксу.

Да би се рангирао за финансирање из буџета, студент мора да оствари најмање 48 ЕСПБ бодова у предходној школској години.

Рангирају се сви студенти уписани на тај студијски програм, било да су на терет буџета, било да су самофинансирајући

Студенти који су уписани на основу афирмативних мера у статусу студента који се финансирају из буџета, уколико остваре 36 ЕСПБ бодова не рангирају се са осталим студентима, већ задржавају статус студента који се финансира из буџета.

Author: РЦ

Share This Post On