Привремена ранг листа 2021/22 (трећи уписни рок)

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Одсек Ћуприја провером пријемних тестова и увидом у резултате које су кандидати остварили

ОБЈАВЉУЈЕ

Привремену ранг листу пријављених кандидата након полагања пријемног испита за упис на основне струковне студије студијских програма:

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковна медицинска сестра бабица

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 24.септембра од 15 до 16 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 25.септембра до 16.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 27.септембра до 10.00 сати.
Одлука Савета по жалби Академије: 28.септембра до 10.00 сати.

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 28. септембра у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 30. септембар 2021. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);

Author: РЦ

Share This Post On