Привремена ранг листа 2021/22

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Одсек Ћуприја провером пријемних тестова и увидом у резултате које су кандидати остварили

ОБЈАВЉУЈЕ

Привремену ранг листу пријављених кандидата након полагања пријемног испита за упис на основне струковне студије студијских програма:

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковни медицински радиолог
 4. Струковна медицинска сестра бабица
 5. Струковни фармацеут

Привремена ранг листа пријављених кандидата за афирмативни упис:

 1. Припадник ромске националне мањине

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 3. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 4. јула до 10.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 5.јула од 08.00 до 10.00
Одлука Савета по жалби Академије: 6. јула до 10.00

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 06. јула у 15 сати.

 

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 08, 09. и 10. јула 2021. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021) (пример попуњене уплатнице)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021). (пример попуњене уплатнице)
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • за домаће држављане износи 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);

Author: РЦ

Share This Post On