Привремена ранг листа 2024/25

Академија васпитачко медицинских струковних студија, Одсек медицинских студија Ћуприја провером пријемних тестова и увидом у резултате које су кандидати остварили

ОБЈАВЉУЈЕ

Привремену ранг листу пријављених кандидата након полагања пријемног испита за упис на основне струковне студије студијских програма:

Основне струковне студије

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковни медицински радиолог
 4. Струковна медицинска сестра бабица
 5. Струковни фармацеут

Привремена ранг листа пријављених кандидата за афирмативни упис:

 1. Припадник ромске националне мањине

Мастер струковне студије

 1. Струковни мастер медицинска сестра
 2. Струковни мастер физиотерапеут

 


 

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 2. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 3. јула до 10.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 4.јула од 08.00 до 10.00
Одлука Савета по жалби: 5. јула до 10.00

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС:

 1. 5. јула у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 8, 9. и 10. јула 2024. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године или оверене фотокопије истих
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добијају се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОЗИВЦИ КАНДИДАТА КОЈИ НИСУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО УПИСА

I Обавештавају се кандидати који су положили пријемни испит за упис у прву годину основних струковних студија школске 2024/2025 године да ће 10.07.2024. године у 15.15 бити извршена прозивка кандидата испод црте.

Кандидати који су стекли право уписа, а нису се уписали у предвиђеном року губе право уписа, а на њихово место долази следећи кандидат на ранг листи у оквиру квоте предвиђене за упис

II Одобрава се упис студената у прву годину основних струковних студија на други студијски програм у односу на студијски програм за који су се пријавили, уколико положе пријемни испит и испуњавају услове у погледу одговарајуће средње школе.

 • Пријављени кандидати за попуну празних места биће рангирани на основу укупно остварених бодова из средње школе и бодова остварених на пријемном испиту
 • Уколико више кандидата оствари исти број бодова, право уписа стиче последњи на листи који је остварио више бодова на пријемном испиту

Author: РЦ

Share This Post On