Прозивка студената

I Обавештавају се кандидати који су положили пријемни испит за упис у школску 2022/2023 годину, да ће 09.07.2022. године у 15.15 сати бити извршена прозивка студената испод црте.

Кандидати који су стекли право уписа, а нису се уписали у предвиђеном року губе право уписа, а на њихово место долази следећи кандидат на ранг листи у оквиру квоте предвиђене за упис

II Одобрава се упис студената у прву годину основних струковних студија на други студијски програм у односу на студијски програм за који су се пријавили, уколико положе пријемни испит и испуњавају услове у погледу одговарајуће средње школе.

  • Пријављени кандидати за попуну празних места биће рангирани на основу укупно остварених бодова из средње школе и бодова остварених на пријемном испиту.
  • Уколико више кандидата оствари исти број бодова, право уписа стиче последњи на листи који је остварио више бодова на пријемном испиту

Author: РЦ

Share This Post On