Распоред наставе

Распоред наставе за студенте смера струковна медицинска сестра на усклађивању стеченог стручног назива

29.09.2013.
10.00-13.45 Здравствена нега старих, проф. др Љиљана Миловић
14.00-17.45 Здравствена нега у интерној медицини 2, предавач Миле Деспотовић
14.00-17.45 Здравствена нега у хирургији 2, проф. др Драган Игњатовић

13.10.2013.
08.30-09.00 Енглески језик, Нела Мариновић
09.00-9.30 Анатомија, проф. др Јован Димитријевић
09.30-10.00 Информатика и статистика, мр Драган Антић
10.00-13.45 Здравствена нега старих, проф. др Љиљана Миловић
14.00-17.45 Здравствена нега у интерној медицини 2, предавач Миле Деспотовић
14.00-17.45 Здравствена нега у хирургији 2, проф. др Драган Игњатовић
17.45-18.15 ЗН у ПЗЗ, мр Јадранка Урошевић

27.10.2013.
09.00-09.30 Фармакологија, проф. др Ђорђе Стевановић
09.00-09.30 Исхрана и дијететика, Биљана Илић
09.30-10.00 Здравствена нега у рехабилитацији, Марина Миленковић
10.00-13.45 Здравствена нега старих, проф. др Љиљана Миловић
14.00-17.45 Здравствена нега у интерној медицини 2, предавач Миле Деспотовић
14.00-17.45 Здравствена нега у хирургији 2, проф. др Драган Игњатовић

Author: РЦ

Share This Post On