Распоред полагања испита по групама

Распоред полагања испита по групама – Јунски редовни рок

Општа физикална терапија
I  група од броја 2892 до броја 4331  (Бк 2  )                                                   17.06.2021. у 10.00
II група од броја 4333 до броја 4460                                                        17.06.2021. у 11.00  (Бк 2   )
III група од броја 4464 до броја 4604 и од броја 705 до броја 2275      17.06.2021. у 12.00  (Бк 2   ) 

Контрастна радиологија
I  група од броја 688 до броја 3741                      18.06.2021. у 11.15 (Амфитеатар)
II група од броја 3749 до броја 5033        18.06.2021. у 12.15 (Амфитеатар)

Кинезиологија
I  група од броја 4649 до броја 4769                     21.06.2021. у 09.00 (Кабинет бр.1)
II група од броја 4773  до броја 4943                   21.06.2021. у 10.00 (Кабинет бр.1)

Здравствена нега у интерној медицини
I  група од броја 2134  до броја 4317          19.06.2021. у 12.00 (Амфитеатар)
II група од броја 4318  до броја 4612         19.06.2021. у 13.00 (Амфитеатар)

Здравствена нега у онкологији и палијативна здравствена нега
I  група од броја 2663  до броја 3744          19.06.2021. у 13.00 ( Учионица БК1)
II група од броја 3752  до броја  4046        19.06.2021. у 14.00 (Амфитеатар)
III група од броја 4048  до броја  4122       19.06.2021. у 14.00( Учионица БК1)

Енглески језик
Струковна медицинска сестра                   14.06.2021. у 10.30
Струковни физиотерапеут                          14.06.2021. у 10.30
Струковна медицинска сестра бабица      14.06.2021. у 10.30
Струковни медицински радиолог             14.06.2021. у 10.30 од броја 688-3588 до броја
Струковни медицински радиолог             14.06.2021. у 11.30 од броја 3596 до броја 3861
Струковни медицински радиолог             14.06.2021. у 12.30 од броја 3862 до броја4126
Струковни фармацеут                                 14.06.2021. у 12.30

Здравствена нега у рехабилитацији
Струковни физиотерапеут              14.06.2021. у 10.00 од броја 23393 до  броја 4766
14.06.2021. у 12.00 од броја 4769 до  броја 4973

Рехабилитација у спорту
Струковни физиотерапеут              14.06.2021. у 14.00 од броја 3001 до  броја 3738
Струковни физиотерапеут              14.06.2021. у 15.00 од броја 3764 до  броја 4118,79,2275

Неурологија
Струковна медицинска сестра        14.06.2021. у 16.00
Струковни физиотерапеут              14.06.2021. у 16.00 од броја 3316 до броја 4384
Струковни физиотерапеут              14.06.2021. у 17.00 од броја 4387 до броја 4615

Фармакологија
Струковна медицинска сестра        15.06.2021. у 13.00 од броја 4978 до броја 5027,и број2429
Струковна медицинска сестра        15.06.2021. у 08.00 од броја 1469 до броја 4504
Струковни медицински радиолог  15.06.2021. у 09.15

Медицинска рехабилитација 2 (Струковни физиотерапеут)
I  група  од броја  3214 до броја 3717         28.06.2021. у 09.00  (Учионица бр.3)
II група од броја  3736 до броја 3891         22.06.2021. у 10.00  (Учионица бр.3)
III група од броја 3899  до броја 4118        22.06.2021. у 11.00  (Учионица бр.3)

Здравствене нега у рехабилитацији(Струковна медицинска сестра)
I  група од броја 1341  до броја 4353          22.06.2021. у 14.30 (Амфитеатар)
II група од броја 4354  до броја 4603         22.06.2021. у 15.15 (Амфитеатар)

Радиологија у педијатрији
I  група од броја 688  до броја 3733            22.06.2021. у 10.00 (БК1)
II група од броја 3741  до броја 5033         22.06.2021. у 11.00 (БК1)

Author: РЦ

Share This Post On