Редослед предаје документације

Обавештење за кандидате који се пријављују на Конкурс за упис у прву годину основних струковних студија

Кандидат приликом пријављивања подноси на увид оригинална документа, а оставља фотокопије следећих докумената:

  1. Извод из матичне књиге рођених;
  2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
  3. Диплома о положеном матурском испиту;
  4. Попуњену пријаву на конкурс која је садржана у информатору (у амфитеатру школе се налазе примери правилно попуњене пријаве);
  5. Доказ о уплати накнаде од 5.000,00 динара за полагање пријемног испита (уплату извршити на рачун: 840-1380666-30).

Редослед предаје документације

Author: РЦ

Share This Post On