Симпозијума безбедност и здравље на раду у здравству

Састанак организатора и представника суорганизатора СИМПОЗИЈУМА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ЗДРАВСТВУ одржан је 05.12.2013. године у Деканату Медицинског факултет у Београду. Представник Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји била је мр сци Јадранка Урошевић.

Clip_235Састанку су присуствовали представници следећих организација и установа: Умст КЦС Сестринство, Медицински  факултет,  Институт  за медицину  рада, Савез здравствених радника Војводине, Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји, Висока здравствена школа струковних студија у Београду, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Предлог закључака:

С обзиром на резултате истраживања који указују на висок степен агресије над здравственим радницима, стреса и укупног незадовољства  здравствених радника сматрамо да је неопходно хитно предузети следеће мере:

 1. Ратификација Конвенције 149  Међународне организације рада
 2. Едукација за унапређење комуникације са пацијентима и унутар здравственог тима
 3. У наставне планове и програме за образовање здравствених радника уградити  наставне садржаје из области безбедности на раду
 4. Кроз програме континуиране едукације унапређивати знање из ове области
 5.  Примена организационих  мера које подразумевају:
 • Поједностављење  процедура у остваривању права пацијената на  лечење и  упознавање са обавезама
 • Уклањање баријера (класичних шалтера) у раду са пацијентима
 • Унапређивања  система заказивања на свим нивоима здравствене заштите укључујући и заказивање путем интернета
 • Остварвање  боље повезаности изабраног лекара и лекара специјалиста на другим нивоима здравствене заштите
 • Обавезивање  сестара из хоспиталних уставова да шаљу отпусна писма патронажним службама
 • Осмишљавање  медијске  кампање  која би промовисала позитивне вредности здравствених радника са нивоа Министарства здравља и струковних асоцијација
 • Подстицање здравствеих  установа да промовишу примере добре праксе и кроз форме отворених врата раде на упознавању друштвене заједнице са достигнућима и потешкоћама у раду

 

Мр сци Јадранка Урошевић

Author: РЦ

Share This Post On