Sor-Trondelag University College

Међународна сарадња са Високом школом у Трондхајму

picture

Билетеларна сарадња са Sør-Trøndelag University College у Трондхајму, Норвешка, започела је 2004. године у виду специјализације из Геронтологије и бриге о старим особама. Пројекат је сачињен на осногу уговора о сарадњи између две високошколске институције.

Наставни програм је израђен на основу норвешког националног студијског програма за специјализацију из Геронтологије и бриге о старим особама и намењен је образовању различитих струка на подручију здравства и социјалног рада. Програм наставе је организован по принципу Болољског процеса и Норвешког система образовања, вреднован је са 60 ЕСПБ кредита.

Специјализацију су завршиле две генерације студената у Ћуприји и једна у Тузли. Медицински факултет у Тузли је потписао сарадњу са школом у Ћуприји. Професори из Тузле и Ћуприје су завршили семинар о новим методама учења које су примењиване за време извођења наставе у току пројекта за другу генерацију студената. Свака генерација студената је боравила у Норвешкој ради обављања стручне праксе и посете високих школа. У Норвешкој су свечано уручене дипломе нашим студентима.
Руководилац програма је проф. Wenche Malmedal, а проф. др Љиљана Миловић је координатор.

Студијска посета Норвешкој студената друге генерације специјализаната из геронтологије и бриге о старим особама.

picture

Додела диплома специјализантима из Ћуприје и Тузле

picture

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји има потписан уговор са ректором HiST-а Michael Andersen-ом о новој петогодишњој сарадњи почево од 2009. године. Сарадња се огледа у новим пројектима, разменом студената, професора и административног особља.

Проф. Wenche Malmedal са Sør-Trøndelag University College-а изабрана је од стране Наставног већа школе за гостујућег професора. Одржала је предавање о за студијску групу сестара о квалитету здравствене и социјалне заштите и пружању услуга старим особама.

Студенти високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји са студијске групе струковни терапеут су финансирани из пројекта и део наставе су завршили у Норвешкој. Студент Душан Савић, са студијске групе струковни терапеут, је 2011. године започео студије у Норвешкој на Faculty of Health Education and Social Work (Факултет за здравствене и социјалне раднике), финансиран од стране њихове школе, а из квоте која је намењена страним студентима.

Потврдно писмо »

Sør-Trøndelag University College и Faculty of Health Education and Social Work и Висока медицинска школа струковни студија у Ћуприји су такође обновиле уговор о сарадњи. Декан Факултета Anne Tveit је посетила нашу школу и сарадња ће се огледати у области сестринства. Студенти на специјализацији из ове школе обавиће стручну праксу од 05.03. – 30.03.2012. године на Војно медицинској академији у Београду као нашој наставној бази. У току обављања стручне праксе боравиће у нашој школи и резмењиваће искуства са нашим студентима.

Допис о размени студената »

Посета специјализаната са Sør-Trøndelag University College

У Амфитеатру Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, 20.03.2012. у 13 часова одржан је сусрет сестра на специјализацији са Sor/Trondelag University College, Faculty of Nursing Trondheim, Norway и студената Студијских група струковна медицинска сестра и струковна медицинска сестра бабица из Ћуприје.

pictureПосета сестра на специјализацији са Sor/Trondelag University College, Faculty of Nursing Trondheim је организована међународном сарадњом, Vesne Forbergskog, Координатор за интернационалну праксу студената-Балкан, Faculty of Nursing Trondheim, Norway и проф.др Љиљане Миловић директора Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји.Сестре/специјализанти Faculty of Nursing Trondheim, су се обратили студентима презентујући образовање сестара у Норвешкој.
Teме:

  • Упознавање студената са Норвешком и Trondheim.
  • Презентација плана и програма Faculty of Nursing Trondheim.
  • Представњање сестринске професије у Норвешкој.

Учешће су узеле сестре из Норвешке и усменим излагањем говориле о договореним темама посете.

Видео приказима сестринске професије у Норвешкој, болничког круга и болесничке собе у Trondheim, хигијене руку су илустровали примере добре праксе земље из које долазе.

Студенти Студијских група струковна медицинска сестраи струковна медицинска сестра бабица из Ћуприје су активно учествовали у размени искуства и постављајући питања показивали професионалну заинтересованост.
picture

Заједнички закључак учесника је да је сусрет унапредио сарадњу међу школама и био обострано користан за развој професије у сестринству.

Author: РЦ

Share This Post On