Списак пријављених кандидата за упис школске 2021/22 године – мсс (трећи уписни рок)

Списак пријављених кандидата за полагање пријемног испита за мастер струковне студије.

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 4. октобра у 10 сати.

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ:  4. октобра до 15 сати.

Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 5.октобра од 10 до 11 сати.

Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 6.октобра до 12.00 сати Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 7.октобра до 12.00 сати Одлука Савета по жалби Академије: 8.октобра до 12.00 сати

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС: 8. oктобра  у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 9. октобра  од 9 до 15 сати.

Приликом уписа, студент подноси следећу документацију:

 • Оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама и додатак дипломи,
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добија се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа 3.000,00 динара (индекс и ШВ20 обрасци) уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021
 • Доказ о уплати прве рате школарине 8.000,00 динара

(уплату извршити на рачун: 840-0000002106666-68 са позивом на број 03-2021)

 • Попуњен упитник (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу са описом послова на којима су ангажовани (за студенте из радног односа)

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

 • 80.000,00 динара (у 10 месечних рата);

Author: РЦ

Share This Post On