Списак пријављених кандидата за упис школске 2024/25 године

СПИСАК ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
за полагање пријемног испита школске 2024/2025 године

Основне струковне студије

 1. Струковна медицинска сестра
 2. Струковни физиотерапеут
 3. Струковни медицински радиолог
 4. Струковна медицинска сестра бабица
 5. Струковни фармацеут

Списак пријављених канидата на основу афирмативних мера

Мастер струковне студије

 1. Струковни мастер медицинска сестра
 2. Струковни мастер физиотерапеут

IV ПРИЈЕМНИ ИСПИТ се полаже 29. јуна 2024. године у 10 сати према распореду који ће накнадно бити објављен на сајту и одласним таблама Одсека медицинских студија Ћуприја

V ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ РАНГ – ЛИСТИ:  1. јула до 10 сати.
Увид у тест и подношење приговора председнику Академије: 2. јула од 9 до 10 сати.
Одлука председника Академије по уложеним приговорима: 3. јула до 10.00 сати.
Жалба Савету Академије на одлуку председника Академије: 4.јула од 08.00 до 10.00
Одлука Савета по жалби: 5. јула до 10.00

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ – ЛИСТЕ СА РЕДОСЛЕДОМ КАНДИДАТА ЗА УПИС:

 1. 5. јула у 15 сати.

VII УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 8, 9. и 10. јула 2024. године од 9 до 15 сати.

Студент подноси следећу документацију:

 • Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године или оверене фотокопије истих
 • Оригинал трајног извода из матичне књиге рођених или оверена копија истог;
 • Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
 • Уредно попуњен (ћириличним писмом) и потписан индекс од стране студента (добија се у Скриптарници Школе);
 • 2 попуњена (ћириличним писмом) ШВ20 обрасца (добијају се у Скриптарници Школе)
 • 3 фотографије формата 3,5 х 4,5;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ20 обрасци) у износу од 3.000,00 динара ( уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024)
 • Доказ о уплати прве рате школарине у износу од 8.000,00 динара (уплату извршити на рачун: 840-2106666-68 са позивом на број 03-2024).
 • Попуњен упитник за бруцоше (добија се у скриптарници);
 • Потврда о радном односу (за студенте из радног односа)

Author: РЦ

Share This Post On