Списак пријављених студената 2016/17

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји објављује спискове пријављених кандидата за полагање пријемног испита, за упис школске 2016/17 године,  и то по студијским програмима:

  1. Струковна медицинска сестра
  2. Струковни физиотерапеут
  3. Струковни медицински радиолог
  4. Струковна медицинска сестра бабица
  5. Струковни козметичар естетичар
  6. Струковни фармацеутски техничар

Напомена: Уколико кандидати уоче да неки од података нису тачни, нека се јаве рачунарском центру или путем мејла vmscuprija@gmail.com како би подаци кориговали.

 

Полагање пријемног испита одржаће се 01. јула 2016. године са почетком у 10 часова, кандидати су дужни да са собом понесу личну карту, као и потврду о предаји документације.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНИХ РАНГ ЛИСТА – јула до 10 сати.

  • Увид у тест и подношење приговора – 04. јула од 12 до 14 сати и 05. јула од 9 до 11 сати.
  • Одлука директора по уложеним приговорима – 05. јула у 12 сати.
  • Жалба Савету школе на одлуку директора – 06. јула од 12 до 14 сати.
  • Одлука Савета 07. јула у 15 сати.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 08. јула у 10 сати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 11., 12. и 13. јула 2016. године од 9 до 18 сати.

Динамика плаћања школарине за студенте прве године студија за школску 2016/17 годину

Рате Износ Датум плаћања
Прва рата 20.000,00 динара Приликом уписа
Друга рата 10.000,00 динара До 05.09.2016.
Трећа рата 10.000,00 динара До 05.10.2016.
Четврта рата 10.000,00 динара До 05.11.2016.
Пета рата 10.000,00 динара До 05.12.2016.
Шеста рата 10.000,00 динара До 05.01.2017.
Седма рата 10.000,00 динара До 05.02.2017.

Напомена: Приликом уплате прве и друге рате школарине у позиву на број уписати деловодни број који је студент добио приликом подношења документације на конкурс. Доказ о уплати друге рате школарине доставити приликом преузимања индекса.  За све остале рате студенти су дужни да на уплатници у позиву на број ставе јединствени број од тринаест цифара(који могу да погледају на свом студентском сервису).

Author: РЦ

Share This Post On