Струковна медицинска сестра – специјалиста клиничке праксе

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ РАНГ – ЛИСТЕ – 01.10.2013. године у 10 сати
Ранг листа пријављених кандидата
Приговори на ранг листу 02.10.2013. године од 10-12 сати.

IV Коначна ранг листа 02.10.2013. године у 15 сати.
Коначна ранг листа пријављених кандидата

V УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА вршиће се од 03.10. до 04.10.2013. године од 8 до 15 сати.
Кандидат  приликом  уписа предаје оригинална  документа:

 1. Извод  из  матичне  књиге  рођених не  старији  од  6  месеци;
 2. Диплому или уверење о стеченом високом образовању;
 3. Лекарско уверење;
 4. Доказ  о  уплати  прве раде школарине у износу  од 20.000,00 динара (уплату  извршити  на  рачун: 840-1380666-30)
 5. Индекс (обавезно попуњен ћирилицом)
 6. Две слике величине 3,5х4,5cm
 7. Два обрасца ШВ 20 (обавезно попуњени ћирилицом)

ВИСИНА  ШКОЛАРИНЕ

 • за домаће држављане  износи  80.000,00  динара;
 • за стране држављане  износи  1.500,00  евра у динарској противвредности.

Динамика плаћања школарине

Преостали износ школарине студенти могу платити у шест рата по 10.000,00 динара и то следећом динамиком:

 • Октобар = 10.000,00
 • Новембар = 10.000,00
 • Децембар = 10.000,00
 • Фебруар = 10.000,00
 • Март = 10.000,00
 • Април = 10.000,00

Author: РЦ

Share This Post On