Студенти у посети Клиничком Центру Србије у Београду

Студенти Високе Медицинске школе струковних студија у Ћуприји студијске групе струковна медицинска сестра, су 10.05.2013. били у оквиру практичне наставе у планираној посети Клиничком центру Србије у Београду.

Са студентима су били Шеф студијског програма струковна медицинска сестра Мр сц. Јадранка Урошевић и наставник вештина Високе медицинске школе струковних студија, Сунчица Ивановић.

У оквиру сарадње по утврђеном плану и програму  студенти завршне године студијске групе струковна медицинска сестра су се у 9 часова у Клиничком центру Србије у Београду сурели са замеником главног техничара Клиничког центар Србије и са главним сестрама Клинике за кардиохирургију и Клинике за васкуларну хирургију.

По раније утврђеној сатници студенти су кренули са главним техничарима према поменутим клиникама.

Садржаји посете:

  •  Обилазак Клинике за кардиохирургију
  • Обилазак Клинике васкуларну хирургију

У току посете је вршена замена студената по клиникама.

Студенти у посети Клиничком Центру у Београд

Овакав вид сарадње наставне базе са Високом медицинском школом струковних студија у Ћуприји  обезбеђује студентима квалитетнију реализацију практичне наставе као и већу оспособљеност студената  да у сестринској пракси примене нове поступке у планирању и организовању сестринске службе.

Author: РЦ

Share This Post On