Студентске посете у оквиру ТЕМПУС пројекта ECBAC

У оквиру темпус пројекта ECBAC у наредном периоду планиране су и три студентске посете партнерима у Европи у трајању од по пет радних дана. Договорено је да ће укупно 12 студената учествовати у овој обуци и то по један студент из сваке високе школе која је чланица на пројекту (укупно једанаест школа) и један студент испред Студентске конференције струковних студија. Циљ обуке је да се наши студенти што боље упознају са радом студентских организација у иностранству како би употребили пример добре праксе за оснивање Студентског Парламента Академије. Препорука координатора је да се на ову обуку шаљу студенти друге године основних студија који добро владају енглеским језиком. Школа није у обавези да шаље истог студента на сваку од обука. Прва обука је заказана у периоду од 9. до 13.фебруара 2015.год. у Генту/Белгија, друга обука одржва се у термину од 9. до 13. марта у Порту/Португалија и последња обука планирана је за Ален/Немачка од 23. до 27. марта 2015.год.

Услови који су потребни да би студент учествовао у студентској посети партнерима Темпус пројекта ECBAC су следећи:

  • флуентно знање енглеског језика,
  • да је мотивисамн и озбиљно заинтересован,
  • да је упознат са циљем пројекта за који се пријављује,
  • да има иницијативу,
  • отворем, способан за добро сналажење у новим ситуацијама, самосталан,
  • способан да се спроведу планови и успешно реализују тезе и и закључци из пројекта,
  • посвећен и амбициозан са здравом жељом за успехом.

Испуњеност ових критеријума се утврђује кроз мотивациона писмо студента, који жели да учествује у овом пројекту.

Сви заинтересовани студенти треба да поднесу свој CV у приложеној форми: http://www.ecbac-tempus.com/iro/CV_primer.docx., као и да доставе мотивационо писмо, најкасније до 15.12.2014. год. до 14 часова, на мејл школе након чега ће се вршити селекција 3 студената.

Author: РЦ

Share This Post On