Студентски кредити

Корисници студентског кредита којима је први пут одобрен кредит, дужни су да доставе Високошколској установи на којој студирају, попуњен и оверен Образац бр. 6 – ИЗЈАВА ЖИРАНТА, (који можете преузети овде), копију важеће, или очитану личну карту жиранта, и меницу попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр. 6, а у складу са Уговором о студентском кредиту, најкасније до 20.02.2021. године

 

СПИСАК

Пријављених кандидата на конкурс за доделу студентског
кредита/стипендије за школску 2020/21 годину

Ред. бр Презиме, средње слово и име Година студија Број индекса Студијски програм
1. Анђелковић С. Деспот 1 4875 Струковни физиотерапеут
2. Арсић Д. Сања 2 4418 Струковна медицинска сестра бабица
3. Богдановић С. Хелена 1 4916 Струковна медицинска сестра бабица
4. Цекић С. Теодора 1 4890 Струковни физиотерапеут
5. Ђенић З. Марија 1 4700 Струковни физиотерапеут.
6. Ђикић Н. Емилија 1 4702 Струковна медицинска сестра бабица
7. Динић Б. Марија 2 4317 Струковна медицинска сестра
8. Ђорђевић Ј. Александра 2 4396 Струковна медицинска сестра
9. Дукић Г. Сандра 1 4912 Струковни медицински радиолог
10. Ђурић Д. Јелена 2 4319 Струковни фармацеут
11. Ивановић И. Милена 2 4278 Струковна медицинска сестра
12. Јевремовић Ж. Невена 1 4929 Струковни физиотерапеут
13. Јовановић Д. Дијана 2 4245 Струковна медицинска сестра
14. Јовић М. Јована 2 4193 Струковна медицинска сестра
15. Марјановић З. Кристина 3 3739 Струковна медицинска сестра бабица
16. Михајловић Г. Мина 1 4873 Струковни медицински радиолог
17. Михајловић С. Александра 1 4874 Струковни физиотерапеут
18. Миљковић Б. Јована 3 3970 Струковна медицинска сестра
19. Митић Д. Анђела 2 4186 Струковна медицинска сестра бабица
20. Митровић Б. Марија 3 3736 Струковни физиотерапеут
21. Нојић Д. Александра 1 4644 Струковна медицинска сестра бабица
22. Панајотовић В. Сара 1 4820 Струковни физиотерапеут
23. Пелевић М. Јована 1 4858 Струковна медицинска сестра бабица
24. Перенић Н. Јована 2 4361 Струковни физиотерапеут.
25. Поповић С. Стефан 2 4553 Струковна медицинска сестра
26. Шабић З. Мартина 3 3995 Струковни медицински радиолог
27. Станковић Љ. Марија 1 4928 Струковна медицинска сестра бабица
28. Станојевић В. Анђела 1 4836 Струковни фармацеутц
29. Станојевић В. Миљана 1 4835 Струковни фармацеутц
30. Стојановић М. Ана 2 4420 Струковни физиотерапеут
31. Стојковић С. Александра 3 3650 Струковна медицинска сестра
32. Трајковић С. Милош 1 4766 Струковни физиотерапеут
33. Живковић Б. Катарина 1 4919 Струковни физиотерапеут

 

Author: РЦ

Share This Post On