Термини колоквијума

Термини колоквијума у зимском семестру школске 2013/14 године

Назив предмета

I колоквијум

II колоквијум

Здравствена нега у акушерству 1-бабица

/

24.12.2013.

Психологија-сестре

15.11.2013.

10.12.2013.

Фармацеутска технологија са биофармацијом-фармацеути

05.11.2013.

10.12.2013.

Индустријска фармација са козметологијом-фармацеути

21.11.2013.

24.12.2013.

Увод у фармацију-фармацеути

07.11.2013.

12.12.2013.

Клиничка фармација-фармацеути

25.11.2013.

/

Фармацеутска здравствена заштита 1-фармацеути

/

09.12.2013.

Фармацеутска здравствена заштита 2-фармацеути

/

11.12.2013.

Физиологија-физиотерапеути

12.11.2013.

/

Физиологија-сестре, козметичари

/

24.12.2013.

Фармацеутска микробиологија са имунологијом-фармацеути

13.11.2013.

/

Здравствено васпитање-сестре

18.11.2013.

23.12.2013.

Здравствена нега у примарној здравственој заштити-сестре

18.11.2013.

16.12.2013.

Исхрана и дијететика-сестре

/

23.12.2013.

Хемија намирница са дијетотерапијом-фармацеути

19.11.2013.

17.12.2013.

Исхрана у козметологији-козметичари

/

24.12.2013.

Здравствена нега у рехабилитацији-сестре

04.12.2013.

/

Психијатрија-сестре

12.11.2013.

11.12.2013.

Ментална хигијена-сестре, бабице, козметичари

/

12.12.2013.

Фармакологија-сестре, физиотерапеути,бабице

Токсиколошка хемија са екологијом-фармацеути

 –После завршених предавања из сваке области, сваког понедељка, уторка и среде

Репродуктивно здравље-бабице

27.11.2013.

18.12.2013.

Здравствена нега у гинекологији1-бабице

20.11.2013.

11.12.2013.

Здравствена нега у онкологији-бабице

13.11.2013.

25.12.2013.

Здравствена нега у инфектологији-сестре,бабице

/

26.12.2013.

Генетика-бабице

20.11.2013.

18.12.2013.

Клиничка кинезитерапија-физиотерапеути

28.11.2013.

26.12.2013.

Здравствена нега у интерној медицини1-сестре

10.12.2013.

Медицинска рехабилитација 1-физиотерапеути

05.12.2013.

16.01.2013.

Стaтистика-физиотерапеути

02.11.2013.

06.12.2013.

10.01.2013.

Информатика, Информатика у здравству-физиотерапеути

13.11.2013.

25.12.2013.

Козметологија 1 и 2-козметичари

14.11.2013.

26.12.2013.

Основи органске и неорганске хемије-козметичари

15.11.2013.

Неорганска хемија-фармацеути

15.11.2013.

Физика-физиотерапеути

18.11.2013.

Здравствено васпитање-бабице, физиотерапеути, козметичари

25.12.2013.

Здравствени менаџмент-физиотерапеути

25.12.2013.

Медицинска етика-физиотерапеути,бабице, фармацеути

27.11.2013.

Здравствена нега 1-сестре,бабице

16.12.2013.

Здравствена нега старих

16.12.2013.

Author: РЦ

Share This Post On