Термини надодканада

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА СКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЋУПРИЈА
Смер:  СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Предмет: Термини надокнада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДАТУМ НАДОКНАДЕ ДАН НАДОКНАДЕ ВРЕМЕ НАДОКНАДЕ
Фармацеутска технилогија са биофармацијом 17.10.2013. четвртак 14,00 – 15,30
Фармацеутска технилогија са биофармацијом 14.11.2013. четвртак 10,00 – 11,30
Фармацеутска технилогија са биофармацијом 28.11.2013. четвртак 14,00 – 15,30
Индустријска фармација са козметологијом 24.10.2013. четвртак 10,00 – 11,30
Индустријска фармација са козметологијом 07.11.2013. четвртак 10,00 – 11,30
Индустријска фармација са козметологијом 21.11.2013. четвртак 10,00 – 11,30
Увод у фармацију 05.12.2013. четвртак 13,45 – 16,00
Увод у фармацију 12.12.2013. четвртак 13,45 – 16,00

08.10.2013.

Проф. др Драгана Секуловић

Author: РЦ

Share This Post On