Улога образовања у стварању стручних и компетентних грађана

Улога образовања у стварању стручних и компетентних грађана
(Извештај са XII међународне конференције, Несебар, Бугарска, 2014.)
Проф. др Татјана Симовић

 

Nesebar 1У последње две деценије намеће се као изазов питање како прићи младима да би, на њима адекватан начин, стекли одређене компетенције, знања и вештине који су битни како за професију којом ће се бавити, тако и за преузимање одговорности у окружењу које се стално мења. Конференције и курсеви који се баве налажењем одговора на овакве изазове су веома посећени и подразумевају динамичну атмосферу и отворену размену мишљења, идеја и примера добре и лоше праксе.

Тако је било и на XII међународној конференцији коју је организовало Бугарско друштво за компаративну едукацију, у Несебару, од 16.6. до 20.6.2014. године.

Конференцији је присуствовало око 150 учесника из свих крајева света: Русије, Мексика, Јужноафричке Републике, Бразила, Латвије, Казахстана, Словеније, Турске, Кине, Нигерије, Мађарске, Велике Британије, Аустрије, Канаде, Хрватске, Израела, Литваније, Пољске, Бугарске, САД, Шпаније, Украјине, Немачке, Индије и Србије. Нашу Школу су представљале Проф. др Татјана Симовић и проф. др Љиљана Миловић и презентовале рад “The Two-angled Approach to Teaching Styles and Methods“ који је настао из истраживања реализованог у октобру 2013. године.

Конференција се бавила занимљивим темама, критички и отворено се говорило о актуелним догађајима у образовању, уважавала су се туђа искуства и дискутовало се о методама рада са студентима.

Теме које су изазвале највише пажње и дискусије су биле следеће: образовање професора и наставника за рад у вишекултуралним заједницама, подучавање и учење базирано на истраживањима, евалуација процеса подучавања, способност за рефлексију као средишња компетенција наставника и професора, потребе за сталном едукацијом наставника и професора не само из уже стручне области, већ и из области социологије, психологије, комуникације, истраживања.

Nesebar 2

Боравак на овој Конференцији је био веома користан: дискутивало се о различитим методама подучавања и о томе шта заправо утиче на исход учења, размењена су искуства о томе како разлике између студената могу да буду подстрек за унапређење квалитета рада наставника, чуло се за нашу Школу на добар начин, појавиле су се нове идеје за рад са студентима и схватило се да је унапређење квалитета рада наставника и професора императив у доба сталних и брзих промена.

 

Author: РЦ

Share This Post On