Упис 2015/16

Ко може да упише?

Избор кандидата се обавља према општем успеху постигнутом у средњем образовању и резултату постигнутом на квалификационом испиту. У прву годину се могу уписати кандидати који имају одговарајуће четворогодишње средње образовање за следеће смерове:

 • СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – 160 студената
  услов уписа: завршена средња медицинска школа – сви смерови – на пријемном испиту се полажу тестови из биологије и здравствене неге;
 • СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ – 80 студената
  услов уписа: завршена средња медицинска школа, гимназија или средња ветеринарска школа – на пријемном испиту се полажу тестови из физике и биологије;
 • СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ – 36 студената
  услов уписа: завршена средња медицинска школа свих смерова, гимназија, као и све четворогодишње школе – на пријемном испиту се полажу тестови из физике и биологије;
 • СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – БАБИЦА – 30 студената
  услов уписа: завршена средња медицинска школа – сви смерови – на пријемном се полаже тест из биологије;
 • СТРУКОВНИ КОЗМЕТИЧАР ЕСТЕТИЧАР – 30 студената
  услов уписа: завршена средња медицинска школа, гимназија, средња хемијска школа, средња козметичарска школа, средња фармацеутска школа – на пријемном испиту се полажу тестови из хемије и биологије;
 • СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР – 30 студената
  услов уписа: завршена средња медицинска школа, средња фармацеутска школа, средња козметичарска школа, средња хемијска школа или гимназија – на пријемном испиту се полажу тестови из хемије и биологије.

Припремни тестови за полагање пријемног испита дати су у Информатору који можете поручити телефоном на број 035/401-191, сваког радног дана од 08.00-15.00. Цена информатора је 500,00.

Студенти раде по наставном плану и програму у трајању од три године, односно шест семестара, чиме остварују 180 ЕСПБ и стичу одговарајуће стручно звање првог степена основних струковних студија.

 

Шта је потребно од докумената?

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а остављају фотокопије следећих докумената:

 • сведочанства свих разреда завршене средње школе,
 • диплома о положеном завршном испиту, односно матурском испиту,
 • извод из матичне књиге рођених.

Поред ових докумената студенти прилажу још и:

 • пријаву на конкурс из информатора,
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита на текући рачун школе.

Пријава кандидата на Конкурс одржаће се 24., 25. и 26. јуна 2015. године. Висина накнаде за полагање пријемног испита износи 5000 динара. Кандидати имају могућност школовања на терет буџета РС, према квоти коју пропише Влада РС. Сви остали кандидати су самофинансирајући студенти. Годишњу школарину која изности 80.000,00 динара је могуће платити у више месечних рата. Школарина за стране држављане износи 1500е у динарској противвредности.

Школарина се уплаћује на текући рачун Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, број: 840-1380666-30.
Наручивање Информатора на број 035/401-191, а додатне информације на телефоне: 035/401-140 и 401-164.

Author: РЦ

Share This Post On