Упис друге и треће године школске 2014/15

Погледај pdf верзију

ОБАВЕШТЕЊЕ
о рангирању и упису друге и треће године за школску 2014/2015

Термини објављивања листа и рокови приговора након завршеног рангирања:

  • Привремена ранг листа: 01.10.2014. до 12 часова
  • Приговори на ранг листу до: 02.10.2014. до 10 часова
  • Објављивање коначне ранг листе: 02.10.2014. до 15 часова
  • Упис студената: 03.10., 04.10., 06.10. и 07.10.2014. године од 9 до 14 часова

Упис студената вршиће се по следећем распореду:

Датум Студијски програм Година која се уписује
03.10.2014. Струковна медицинска сестра Друга
04.10.2014. Струковни козметичар естетичар Друга и трећа
Струковни фармацеутски техничар
Обнова године – сви студијски програми
06.10.2014. Струковни физиотерапеут Друга и трећа
07.10.2014. Струковна медицинска сестра Трећа
Струковна медицинска сестра – бабица Друга и трећа

Студенти су у обавези да за упис доставе:

  • Индекс,
  • Доказ о уплати осигурања у износу од 400 динара (у позиву на број обавезно ставити број индекса),
  • Доказ о уплати прве рате школарине (у позову на број обавезно ставити јединствени позив на број од 13 цифара),
  • Два ШВ-20 обрасца (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом),
  • Два Уговора о студирању (преузима се у скриптарници школе, образац попунити ћирилицом)

Напомена:
Формула за израчунавање прве рате школарине за упис наредне године: (80.000 + n*1333)/10
Формула за израчунавање прве рате школарине за обнову године: (n*1333)/10

80.000 динара – Износ школарине
1.333 динара – Износ преноса једног ЕСПБ
n – број бодова који се преноси из предходних година
10 – Број месечних рата

Након уписа школске године, студенти су у обавези да одаберу изборни предмет који ће слушати у зимском семестру и полагати, и то преко студентског сервиса (on line)

Author: РЦ

Share This Post On