Упис на специјалистичке струковне студије 2015. год.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
из Ћуприје, Лоле Рибара ½
Телефон: 035/401-140; 401-164, 401-191
Е-mail:vmscuprija@gmail.com
Интернет адреса: www.vmscuprija.edu.rs

Објављује

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ НА ВИСОКОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

I На студије другог степена-специјалистичке студије, Висока медицинска школа струковних студија из Ћуприје, школске 2015/2016 уписује 80 студената.

Студијски програм Бр. кандидата
Специјалиста струковни физиотерапеут – област рехабилитација неуролошких болесника 20
Специјалиста струковна медицинска сестра – област клиничка пракса 20
Специјалиста струковна медицинска сестра – област јавно здравље 20
Специјалиста струковна медицинска сестра бабица – област здравствена нега у гинекологији 20
Укупно: 80

На специјалистичке струковне студије може се уписати лице са стеченим високим образовањем и то са звањем Струковни физиотерапеут, Струковна медицинска сестра и Струковна медицинска сестра бабица (180 ЕСПБ).

Пријављени кандидати се рангирају по постигнутом успеху на основним струковним студијама.

II Пријављивање кандидата на конкурс вршиће се од 01.09.2015. г. до 25.09.2015. године, поштом на адресу, ул.Лоле Рибара ½ ,35230 Ћуприја, или лично у просторијама школе.

Кандидат приликом пријављивања подноси следећа докумената:

  1. Пријаву на конкурс;
  2. Оверену копију или оригинал дипломе о завршеним основним струковним студијама или оригинал уверења о дипломирању и додатак дипломи;
  3. Извод из матичне књиге рођених.
  4. Доказ о уплати трошкова пријављивања у износу од 2.000,00 динара.

III Списак пријављених кандидата биће објављен 25.09.2015. године у 10 сати.

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ РАНГ-ЛИСТЕ 25.09.2015.г. у 11 сати

Приговори на ранг листу 25.09.2015.г.од 11-13 сати.

IV a Коначна ранг листа 25.09.2015.г. у 12 сати.

V Упис примљених кандидата 28. и 29.09.2015. године од 8 до 15 сати.

Школарина на специјалистичким студијама износи 80.000,00 динара и плаћа се у 4 рате.

Ћуприја, 29.07.2014. године.

В.Д. Директор Школе
Проф. др Драгослав Илић

Author: РЦ

Share This Post On