Упис оцена

Упис оцена из предмета Интрахоспиталне инфекције за студијску групу Специјалиста струковна медицинска сестра обавиће се 30.03.2017. у 16.30 часова

Упис оцена из предмета Здравствена нега у инфектологији  за студенте који усклађују стечени стручни назив обавиће се 30.03.2017. у 16.30 часова

Author: РЦ

Share This Post On