Упис оцена

Упис оцена из предмета Увод у фармацију, Фармацеутска технологија са биофармацијом и Фармацеутска пракса код проф. Марије Јовановић обавиће се 06.07.2021. у 14.00 часова

Упис оцена из предмета Ботаника, Фармакогнозија и Индустријска фармација са козметологијом код проф. Јагоде Николић обавиће се 06.07.2021. у 14.00 часова

Упис оцена из предмета  Основи радиологије, Радиолошка дијагностика Савремене радиолошке методе код проф. Зорана Милошевића обавиће се 07.07.2021. у 13.00 часова.

Упис оцена из предмета  Фармакологија и предмета Фармакологија са фармакотерапијом код проф. Петра Милића обавиће се 02.07.2021. у 10.00 часова

Упис оцена из предмета  Биохемија, Фармацеутска микробиологија са имунологијом, Имунобиолошки производи код проф. Јасмине  Јовановић Марковић обавиће се 02.07.2021. у 08.30 часова

Упис оцена из предмета Микробиологија са имунологијом код проф. Јасмине  Јовановић Марковић обавиће се 02.07.2021. у 09.00 часова

Упис оцена из предмета Здравствена нега у неурологији и Неурологија  код проф. Ивана Милојевића обавиће се 08.07.2021. у 10.00 часова

Упис оцена из предмета Информатика , Информатика у здравству, Информатика и статистика, Методологија истраживања код проф. Драгана Антића обавиће се 08.07.2021. у 10.00 часова

Упис оцена из предмета Интервентна радиологија, Радиолошка дијагностика у хируршким гранама, Радиолошка дијагностика у интернистичким гранама, Мамографија, ЦТ и МР код проф. Бојане Миљковић обавиће се 09.07.2021. у 13.30 часова

Author: РЦ

Share This Post On