Упис оцена

Уписивање оцена из Здравственог васпитања и Здравствене неге у интерној медицини1 и 2 за студијску групу Струковна  медицинска сестра,  обавиће се 27.06.2013. године од 12 до 16 часова и 09.07.2013. године, од 15 до 1630 часова

Потребно је да студенти индексе за упис оцена доставе студентској служби

Author: РЦ

Share This Post On