Упис стручне праксе

Упис стручне праксе, студисјки програм струковни фармацеутски техничар, за школску  2015/16 годину за другу и трећу годину студија обавиће се  08.09.2016. у 13.00. Студенти су у обавези да са собом понесу индекс и попуњену оверену књигу стручне праксе.

Author: РЦ

Share This Post On