Упис студената 2014/2015 године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА je 14., 15. и 16. јула 2014. године од 9 до 18 сати.
Приликом уписа, кандидати подносе следећу документацију:

  1. Оригинале дипломе и сведочанстава из средње школе, за све четири године;
  2. Оригинал извода из матичне књиге рођених;
  3. Лекарско уверење за даље школовање, не старије од шест месеци;
  4. 2 попуњена ШБ20 обрасца (ћириличним писмом, узимају се у Школи);
  5. Уредно попуњен (ћириличним писмом, купује се у Школи) и потписан индекс;
  6. 2 фотографије формата 3,5 х 4,5;
  7. Доказ о уплати прве рате школарине (за самофинансирајуће студенте прва рата је 20,000 динара);
  8. Доказ о уплати осигурања (400 динара);
  9. Попуњен упитник за бруцоше (добијају га приликом куповине индекса, ШВ20 и сл.)

 

Коначне ранг листе:

Јединствене ранг листе:

Распоред кандидата за полагање по салама

Прелиминарна ранг листа пријављених кандидата

Author: РЦ

Share This Post On