Упутство и начин рангирања

На основу члана 35. Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању (Сл.гл.РС бр.99./14) и чл 32-34 Правилника о студијама Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји, дајем следеће

 УПУТСТВО И НАЧИН РАНГИРАЊА ЗА УПИС У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2014/2015.ГОДИНЕ

 И ове године рангирање студената за упис у школску 2014/2015., друга и трећа година, вршиће се исто као и предходне године, односно на основу броја ЕСПБ бодова и просечне оцене.

Рачунају се ЕСПБ бодови и просечна оцена остварени у школској 2013/2014 години, односно само положени испити из те школске године у коју су уписани први пут. Да би се рангирао за финансирање из буџета, студент мора да оствари најмање 48 ЕСПБ бодова у предходној школској години. Не рачунају се положени испити који су пренети из предходне године, као ни признати испити које је студент положио на другој високошколској установи, у некој од предходних школских година.

Рангирају се сви студенти уписани на тај студијски програм, било да су на терет буџета, било да су самофинансирајући. У буџет улазе студенти са оствареним највећим бројем ЕСПБ и највећом просечном оценом. Број студената који се финансира из буџета је број који је одређен при упису у предходну школску годину.

Број студената друге године 2014/15 који се финасира из буџета

Ред.бр. Назив студијског програма Број студената који се фин.из буџета
1. Струковни физиотерапеут 25
2. Струковни козметичар-естетичар 4
3. Струковна медицинска сестра 51
4. Струковна медицинска сестра-бабица 5
5. Струковни фармацеутски техничар 5

 

Број студената треће године 2014/15 који се финасира из буџета

Ред.бр. Назив студијског програма Број студената који се фин.из буџета
1. Струковни физиотерапеут 40
2. Струковни козметичар-естетичар 6
3. Струковна медицинска сестра 32
4. Струковна медицинска сестра-бабица 6
5. Струковни фармацеутски техничар 6

 

Након извршеног рангирања применом оба критеријума за рангирање, дешавају се неке специфичности. Примера ради, студент који је био на буџету и самофинансирајући студент имају исти број ЕСПБ бодова, у буџет улази онај са бољом просечном оценом.

Како је Акредитациона комисија дала тумачење да се стручна пракса не оцењује нумерички а истовремено је изражена у ЕСПБ бодовима по годинама студија, то ће се при рангирању стручне праксе применити само критеријум који се односи на ЕСПБ бодове.

Да се подсетимо.

Студент који сам плаћа школарину, а у школској 2013/2014. години стекао најмање 37 ЕСПБ бодова, може одмах да се упише у наредну годину студија.

Студент који је у школској 2013/2014. години остварио 60 ЕСПБ бодова може да се упише у наредну годину на студије које се финансирају из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

Рангирање студената ће се обавити након завршеног октобарског испитног рока. Резултати рангирања као и листе биће објављени у терминима који ће бити накнадно утврђени.

Помоћник директора за правне послове
Гордана Кнежевић,дипл.правник

Author: РЦ

Share This Post On