Здравствено велеучилиште Загреб

Здравствено велеучилиштеВисока медицинска школа струковниох студија у оквиру сталног унапређења квалитета, стручног развоја и бољег регионалног повезивања сродних установа високог образовања у 2013. години потписала је уговор о билатералној сарадњи са Здравственим велеучилиштем у Загребу.

Циљ ове сарадње је континуирана размена искустава и знања како међу професорима који се баве истим или сродним областима деловања тако и између студената.

Своје циљеве Висока медицинска школа струковниох студија у Ћуприји и Здравствено велеучилиште у Загребу релизоваће кроз спровођење заједничких научно-истраживачких пројеката, организацију могућих заједничких интердисциплинарних специјалистичких студија, континуирану размену студената, гостовања професора, организовање конференција, симпозијума и семинара и остале облике сарадње од заједничког интереса.

Author: РЦ

Share This Post On