Историјат

ОСНИВАЊЕ

Виша медицинска школа у Ћуприји основана је 1998. године, решењем Владе Републике Србије бр. 022-05-76 од 14.07.1998. године. Почела је да ради са три смера, Виша медицинска сестра техничар, Виши физиотерапеут и Виши радиолошки техничар у три учионице и амфитеатару у улици Лоле Рибара 1/2. У току свог развоја школа је отварала нове смерове: Виша гинеколошко акушерска сестра и Виши медицински техничар инструментар школске 2000/2001. године, Виши техничар козметичар школске 2003/2004. године када школа прелази на студирање од шест семестара, Виши техничар анестетичар и Виши фармацеутски техничар школске 2005/2006.

picture

Ново здање

Школа сада ради у потпуно новој згради од 6300м2 у коју се уселила на дан школске славе Свети Јован Златоусти 26. новембра 2005.године. Настава се одвија у једанаест учионица, десет уско специјализованих кабинета за практичну наставу, амфитеатару и у наставним базама: Здравствени центар Ћуприја, КБЦ Србије Београд, ВМА Београд, Дом здравља Ћуприја, Завод за јавно здравље Ћуприја и у бројним бањским центрима у Србији, а међу њима у Специјалној болници Сокобања, Гамзиградска Бања, Врњачка Бања, Рибарска Бања, Нишка Бања.

Са усвајањем Закона о високом образовању септембра 2005.године у који је имплементирана Болоњска декларација школа улази у процес акредитације, да би 28.09.2007. године од стране Министарства просвете добила дозволу за рад и постала Висока медицинска школа струковних студија.

Школа има високо професионални наставни кадар у звању академика, доктора наука, магистра и специјалисте, који стално раде у школи као и еминентние наставнике ангажоване са других школа, факултета и Војно медицинске академије.

Школа је до сада акредитовала шест студијских програма на основним струковним студијама:

У оквиру специјалистичких струковних студија акредитовани су студијски програми

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји је од 2008. године започела и пројекат „Усклађивање стеченог стручног назива“ у оквиру ког студенти, који су завршили Вишу медицинску школу, испуњењем одређених обавеза стичу 180ЕСПБ и легалитет стицања високог образовања за здравствене раднике за који Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји има акредитоване програме.

Сазнај више »

У циљу усавршавања медицинских сестара и осталих здравствених радника са средњом, вишом и високом школском спремом, школа организује континуирану едукацију у виду једнодневних курсева, које акредитује Здравствени савет Србије. До краја 2012. године школа је акредитовала више од 20 програма континуиране едукације.

Сазнај више »

 

У  2003. години школа је успоставила сарадњу са Високом школом за медицинске сестре из Трондхајма (HiST) у Норвешкој. Кроз ову сарадњу развијен је студијски програм специјалистичких струковних студија: Струковна медицинска сестра специјалистау оквиру ког се специјализују и оспособљавају кадрови  за рад у геронтолошким центрима.

 

Од марта 2007. године Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји је пуноправни чланENM-a (The European Nursing Module) мреже институција  европских земаља које се баве школовањем медицинских сестара. Године 2011. била је домаћин конференције којој су присуствовали Факултети за медицинске сестре из двадесетак европских земаља.

 У 2012. години школа постаје члан и Cohehreорганизације– конзорцијума високих школа здравства и рехабилитације са седиштем у Данској.

Чланства у о овим организациојама омогућавају активно учествовање школе у стручним и професионалним активностима асоцијација, размену студената и гостовања професора у оквиру институција.

 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји учесник је у ТЕМПУС IV пројекту EACEA – 517200,  у који су укључене високе струковне школе јужног региона које чине Академију и високе школе из Немачке, Португалије и Белгије, а чији је носилац академија из града Тенг у Белгији.

Школа је посебно успоставила билетаралну сарадњу са Високом медицинском школом „Карол Давила“ Питешти, Румунија, саВисокoм медицинскoм школoм Битола, Македонија, Високом здравственом школом у Цељу, Словенија, (ERASMUS),  и Факултетом за медицинске сестре у Тузли, БиХ обезбеђујући тиме континуирано унапређење квалитета кроз размену сазнања и искустава.

Сазнај више »

 

У оквиру просторија саме школе студентима су на располагању: библиотека са могућношћу коришћења Кобсон-а и интернета, читаоница, скриптарница, студентски ресторан, теретана, козметички салон са соларијумом, фризерски салон…

За школовање у Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји постоји велико интересовање како у Србији тако и ван граница (Црна Гора, Република српска, Македонија).

Визија школе у будућности је да се достигне ниво развијених европских институција у својој области. До ње ће се доћи путем постепеног осигурања високог квалитета европских стандарда студирања, доприноса развоју струковног образовања, развијања и унапређивања истраживања, утицаја на праксу и политику развоја социјалне и здравствене заштите у земљи.