Студентски парламент

Студентски Парламент Високе медицинске школе струковних студија је репрезентативно тело свих студената ВМШСС-а, преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе у ВМШСС-у. Парламент пре свега разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, менаџментом и администрацијом која се односи на студенте, реформом студијског програма, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената, унапређењем студентског стандарда, као и друга питања у складу са Законом о високом образовању, Статутом ВМШСС-а.

Улога Студентског Парламента се заснива не само на решавању проблема  већ и на подстицању и подршци целокупног личног развоја студената.

Кроз рад Парламента остварује се:

  • Заступање интереса студената кроз учешће у органима управљања ВМШСС-а;
  • Организовање и координација студентске научно-истраживачке делатности;
  • Спортске активности студената
  • Издавање студентског часописа
  • Организовање студентских стручних размена као и свих других видова студентске сарадње са другим високо образованим институцијама;
  • Организовање хуманитарних и едукативних пројеката;
  • Друге активности које су у интересу за студенте ВМШСС-а;
  • Учествовање у Студентској Коференцији Академских Струковних Студија у Србији

Пријатна и радна атмосфера у просторијама Парламента донеће низ нових активности у којима ће студенти имати прилике да се радно ангажују, али и да уживају.

Радујемо се сарадњи са свим студентима и радујемо се конструктивним идејама уз лепо дружење и забаву.

Извештај са састанка Европског удружења студената сестринства одржаног у Новом Саду