Права и обавезе студената

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА

 

Студент је дужан да:

 1. Поштује радно време студентске службе од 08.00 до 15.00 часова са паузом од 09.30 до 10.00 часова
 2. Редовно прати сва обавештења на огласној табли и у оквиру ставке менија Студентски сервис сајта школе www.vmscuprija.edu.rs
 3. Редовно проверава свој налог на ФИС-у и пре сваког испитног рока у оквиру свог налога попуни активне анкетне листиће укиолико их има (упутство о коришћењу ФИС-а налази се у оквиру ставке ФИС/студентски сервис менија Студентски сервис сајта школе)
 4. Поштује Процедуре рада студентске службе и Правила понашања студента које су наведене у оквиру ставке Права и обавезе студената менија Студентски сервис сајта школе.
 5. Уплате на рачун школе врши на троделној уплатници и у позиву на број код уплата школарина и пријаве испита увек наводи генерисан позив на број са студентског сервиса

Обавезе студента су да:

 • редовно похађа све видове наставе
 • поштује општа акта школе
 • поштује права запослених и других студената школе
 • учествује у доношењу одлука кроз студентски парламент

Најважнија права студента су:

 • упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање
 • благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије
 • различитост и заштита од дискриминације
 • активно учествовање у доношењу одлука кроз студентски парламент
 • самоорганизовање и изражавње сопственог мишљења
 • подједнако квалитетни услови студија за све студенте
 • да бира и буде биран у Студентски парламент и друге органе школе (Савет, Наставно веће, Комисију за обезбеђење и проверу квалитета)