Струковна медицинска сестра бабица

Услов за упис Високе медицинске школу струковних студија у Ћуприји смер – струковна медицинска сестра бабица је завршена средња медицинска школа и положен квалификациони испит из биологије. Студијски програм за струковну медицинску сестру бабицу траје шест семестара односно три године и носи 180 ЕСПБ бодова. Након завршетка студијског програма и положеног завршногиспита кроз израду завршног рада и усмену презентацију стиче се звање ,,струковна медицинска сестра бабица“.

Студијски програм у трогодишњем трајању се реализује у школи и наставним базама ради прилагођавања теоретских знања и практичне наставне савременим потребама са циљем да оспособи струковну медицинску сестру бабицу за самостално обављање високостручних послова из области здравствене заштите жена. Студенти се оспособљавају за обављање здравствене неге код свих популационих група жена (период детињства, адолесценције, репродуктивно доба и сенијум), као и здравствене неге у току трудниће, порођаја и у периоду пуерперијума. Струковна медицинска сестра бабица је оспособљена за промоцију здравља жена, на нивоу примарне и секундарне здравствене заштите; за рад на превенцији гинеколошких обољења, тимски рад са лекарима-гинеколозима и акушерима у дијагностици и терапији патолошких поремећаја из домена репродуктивног здравља жена; активно укључивање у рад хуманитарних организација и удружења, како на локалном, тако и државном нивоу; за промоцију и иновирање знања и радног искуства на стручним скуповима у земљи и иностранству.

picture

Директиве ЕУ /2005/36/ЕЦ/ препознају и дефинишу квалификације и неопходно образовање за бабице, а то је високо образовање, које је могуће стећи у Високој медицинској школи у Ћуприји. Почев од 1881. године, када су почеле да се школују прве бабице на Краљевском колеџу у Великој Британији, циљ је био да се промовише ово занимање, које је изједначавано са науком и уметношћу.

picture

 

Наш циљ је да вас оспособимо да побољшате здравље жена, трудница, мајки, новорођенчади и породице (само здрава жена је гарант здраве породице) и да вратите изгубљени углед овој професији.

 

Најважнији резултат сваког образовања је упознавање самог себе! Ми ћемо вам помоћи да упознате себе, да бисте ви могле да помогнете другима!

Позив бабица је један од најлепших, најхуманијих и најодговорнијих позива!

Студијски програм студија за струковну медицинску сестру бабицу састоји се од 35 предмета, међу којима су 24 обавезна и 11 изборних. Сви предмети су једносеместрални и подељени су на опште, стручне и стручно апликативне. Да бисмо омогућили нашим студентима да по завршетку студија могу успешно обављати свој професионални рад , увели смо стручну праксу у трајању од укупно 1800 часова. На тај начин смо, са укупно 3615 часова активне наставе (предавања, вежбе, струачна пракса) наше наставне програме и укупан фонд часова усагласили са препорукама ЕУ и омогућили нашим студентима да своју професионалну каријеру, као и усавршавање могу наставити како у земљи, тако и у иностранству. Планови су нам да акредитујемо специјалистичке студије из области здравствене неге у гинекологији (струковна медицинска сестра бабица-специјалиста здравствене неге у гинекологији) и мастер студије из области акушерства, чиме би бабице добиле звање акушер-бабица, што би им омогућило активно вођење порођаја.

Акредитација 2010.: Програмски садржај | Књига предмета
Акредитација 2015.: Програмски садржај | Књига предмета