Алумни

Шта је Алумни ВМШСС Ћуприја и Академија васпитачко медицинских струковних студија, одсек Ћуприја?

Инсистирајући на изградњи трајних добрих и пријатељских веза како међу нашим студентима тако и на релацији студент – наставни кадар, Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји основала је Алумни ВМШСС Ћуприја. Алумни ће окупљати и одржавати контакт са студентима који су дипломирали на основним и/или специјалистичким струковним студијама у нашој школи.

Имајући у виду да су студенти најбољи амбасадори наше школе у земљи и иностранству, жеља нам је да члановима Aлумни асоцијације обезбедимо дугорочни контакт, како са институцијом на којој су стицали своја знања и вештине, тако и са њиховим колегама.

Алумни је добровољно удружење у које се могу учланити, без надокнаде, сви студенти који су завршили основне и/или специјалистичке струковне студије у Високој медицинској школи струковних студија у Ћуприји и Академије васпитачко медицинских струковних студија, одсек Ћуприја, са циљем повезивања свих генерација студената, ради размене знања, искустава и остваривања међусобне сарадње.

Циљ

Алумни је основан ради одржавања контакта са нашим дипломираним студентима са жељом да им будемо подршка за њихово даље професионално усавршавање и запошљавање.

Намера нам је, да на једном месту направимо базу контаката свих дипломираних студената Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји и Академије васпитачко медицинских струковних студија, одсек Ћуприја, њихових интересовања и тренутних позиција на којима су радно ангажовани. На овај начин желимо да подстакнемо сарадњу међу дипломираним студентима, али и да им омогућимо да на једном месту добију информације од значаја за даљи развој њихове каријере.

Основни циљеви:

  • Успостављање и одржавање трајне везе између Академије васпитачко медицинских струковних студија, одсек Ћуприја и њених студената након завршетка студија.
  • Повезивање свих дипломираних студената наше школе у Алумни како би се омогућила њихова међусобна сарадња, али и размена информација о иновацијама у професионалним и стручним дисциплинама.
  • Помоћ при решавању пословних проблема и дилема чланова удружења.
  • Учествовање чланова у међународним и стручним скуповима и семинарима које организује Школа.
  • Унапређење рада Школе као образовне институције у циљу поседовања адекватних информација које благовремено могу обезбедити чланови удружења.
  • Развијање сарадње између Школе и установа у којима су ангажовани дипломирани студенти наше школе.
  • Преношење знања и искуства садашњим студентима, њихово мотивисање, усавршавање и пружање подршке како би након завршетка студија успешно развијали своју каријеру.
  • Повезивање са потенцијалним послодавцима.
  • Успостављање релација са Алумни асоцијацијама из региона и шире.
  • Јачање репутације Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји и Академије васпитачко медицинских струковних студија, одсек Ћуприја.

 

 

Пријава у Алумни