Динамика плаћања школарине

Динамика плаћања школарине за студенте прве године студија за школску 2023/24 годину

 

Рате Износ Датум плаћања
Прва рата 8.000,00 динара Приликом уписа
Друга рата 8.000,00 динара До 05.10.2023.
Трећа рата 8.000,00 динара До 05.11.2023.
Четврта рата 8.000,00 динара До 05.12.2023.
Пета рата 8.000,00 динара До 05.01.2024.
Шеста рата 8.000,00 динара До 05.02.2024.
Седма рата 8.000,00 динара До 05.03.2024.
Осма рата 8.000,00 динара До 05.04.2024.
Девета рата 8.000,00 динара До 05.05.2024.
Десета рата 8.000,00 динара До 05.06.2024.

 

Динамика плаћања школарине за студенте друге и треће године студија за школску 2023/24 годину

Рате Износ Датум плаћања
Прва рата 8.000,00 динара Приликом уписа
Друга рата 8.000,00 динара До 05.11.2023.
Трећа рата 8.000,00 динара До 05.12.2023.
Четврта рата 8.000,00 динара До 05.01.2024.
Пета рата 8.000,00 динара До 05.02.2024.
Шеста рата 8.000,00 динара До 05.03.2024.
Седма рата 8.000,00 динара До 05.04.2024.
Осма рата 8.000,00 динара До 05.05.2024.
Девета рата 8.000,00 динара До 05.06.2024.
Десета рата 8.000,00 динара До 05.07.2024.

 

Напомена:

  • Приликом уплате прве рате школарине у позиву на број на уплатници унети 03-2023.
  • Приликом уплате друге и сваке наредне рате школарине студенти су дужни да на уплатници у позиву на број ставе јединствени број од тринаест цифара (који могу да погледају на свом студентском сервису). Студентски сервис, за студенте прве године школске 2023/24, биће активиран задње недеље септембра када ће студенти имати приступ студентском сервису.