Специјализација

Распоред испита:

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ И ПРЕДАЈУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА 

Услов за предају неопходне документације је измирена школарина, положени сви програмом предвиђени испити, одрађене све програмом предвиђене вежбе, стручна и предспецијалистичка пракса и потписана молба за избор одговарајуће области од стране шефа студијске групе.

Упутство за писање специјалистичког рада

Документација која је потребна приликом предаје специјалистичког  рада:

  • 4 истоветна примерка рада, од којих је један укоричен у тврду корицу и потписан од стране ментора, а остали у меки повез;
  • CD или DVD на ком се налази цео специјалистички  рад у електронском облику  (урађен у Microsoft Office Word-у) и скраћеном верзијом Специјалистичког  рада (презентација урађена у Microsoft Office PowerPoint-у коју студент користи за одбрану рада);
  • Захтев за одбрану специјалистичког рада у којој се наводи одобрена област, тема Специјалистичког рада и ментор (преузима се у скриптарници);
  • Потврда из библиотеке (о измирењу дуговања);
  • Доказ о уплати у износу од 8000,00 РСД на жиро рачун школе 840-1380666-30 (сврха: издавање дипломе и додатка дипломи).У позиву на број се уноси само број индекса;
  • Упут о обављеној стручној пракси;
  • Упут за обављање праксе предвиђене за Специјалистички  рад (оверен од стране референтне установе);
  • ШВ 50 образац (добија се у студентској служби);
  • Индекс (са свим уписаним оценама и уписаним обавезним праксама (стручну праксу уписује шеф студијског програма у индекс  и  праксу коју је студент обавио у оквиру израде Специјалистичког  рада уписује ментор у индекс).